Etusivu » Vanhemmuuden roolikartta

Vanhemmuuden roolikartta

Kotineuvola
1.7.2012
Elina Hermanson

Käsite "vanhemmuuden roolikartta" on syntyisin Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän perhetukikeskuksen henkilökunnan projektityöstä. Kehitystyö palkittiin vuonna 2001 Stakesin TerveSos-innovaatiopalkinnolla. Sittemmin suuren suosion saanut käsite ei itsessään anna vastauksia vanhemmuuden haasteisiin, mutta sen avulla voidaan jäsentää vanhemmuuden sisältöä. Se auttaa itsearvioinnissa, vanhemmuutta pohdiskelevissa keskustelutilanteissa ja vanhemmuusryhmissä.

Vanhempi toimii yhtä aikaa erilaisissa rooleissa

  • Huoltajana
  • Rakkauden antajana
  • Elämän opettajana
  • Ihmissuhdeosaajana
  • Rajojen asettajana

Huoltajuus on kaiken perusta. Lapsi tarvitsee ruoan antajaa, puhtaudesta huolehtijaa, levon turvaajaa, vaatettajaa ja sairaudenhoitajaa.

Rakkauden antaminen on yhtä tärkeää kuin huoltaminen, mutta tuoreen vanhemman voi yllättää se, ettei hän heti vauvan synnyttyä tunne pakahduttavia rakkauden tunteita lastaan kohtaan. Kiintymyssuhde kasvaa konkreettisesti hoitamalla, koskettelemalla, kantamalla lasta. Siksi isänkään ei pitäisi odottaa lapsen kasvamista, vaan olla alusta lähtien mukana hoitamassa vauvaa.

Elämän opettaminen on arvojen ja taitojen siirtämistä lapselle. Tärkeää on lapselle osoitettu arvostus. Lasta ei pidä nolata eikä sivuuttaa. Hänen kykynsä tulee nähdä realistisesti: ei ali- eikä yliarvioiden. Pikku lapsen kanssa taiteillaan koko ajan läheisyyden ja erillisyyden kanssa. Vähitellen lapsi alkaa ymmärtää yhä enemmän maailmasta ympärillään. Lapsi on mallioppija. Vanhemmaltaan hän oppii esimerkiksi kunnioittamaan toisten ihmisten fyysistä koskemattomuutta, käyttäytymään ruokapöydässä ja julkisissa tilaisuuksissa, huolehtimaan omista vaatteistaan.

Ihmissuhdeosaajana vanhempi näyttää, kuinka toisten ihmisten kanssa toimitaan. Miten viestitään toiselle välittämistä ja rakkautta? Miten negatiivisten tunteiden kanssa pärjätään? Miten riidellään?

Rajojen asettajana vanhempi huolehtii turvallisuudesta. Selkeät säännöt, rutiinit ja toisto tuovat turvaa. Rajat estävät pahoja asioita kuten kipua tai uhkaa tulemasta lapsen elämään.

Mietittävää

  • Missä vanhemmuuden roolissa koet onnistuvasi parhaiten?
  • Mikä rooli on sinulle vaikein?
  • Mitä roolia sinun pitäisi vahvistaa, että lapsesi voisi paremmin?
  • Miten sen tekisit?

Vanhemmuuden roolikartan löytää netistä Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän nettisivuilta osoitteesta www.vslk.fi. Samoilta sivuilta löytyy myös parisuhteen roolikartta.