Etusivu » Hepatiitti A

Hepatiitti A

Matkailijan terveysopas
9.5.2019
Tuija Leino

Hepatiitti A -rokotuksen tarve määräytyy matkakohteen, ruokailukäyttäytymisen ja epidemiatilanteen perusteella. Maittaisessa luettelossa on jokaisen maan kohdalla mainittu, mikäli rokotetta suositellaan kaikille maahan matkustaville. Maittaisesta luettelosta löytyy myös tieto niistä maista, joihin rokotetta suositellaan harkittavaksi riskinarvion perusteella. Tällöin rokote kannattaa ottaa, jos haluaa syödä muita kuin turvallisiksi katsottuja ruokia ( «Matkaripuli»1), käy alueella toistuvasti tai oleskelee siellä pitkään (yli 1 kk). Ks. Maittainen luettelo A-I «http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_selaus=25407»1, J-P «http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_artikkeli=mat00189»2 ja Q-Z «http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_artikkeli=mat00190»3.

Hepatiitti A -viruksen tartuntalähteitä ovat saastunut ruoka, juomavesi tai sillä pestyt vihannekset tai siitä tehdyt jääkuutiot sekä puutteellisesti kypsennetyt simpukat ja osterit. Taudin aikana virusta erittyy runsaasti ulosteeseen ja tartunta voi siirtyä myös likaisten käsien tai WC-tilojen kautta henkilöstä toiseen. Hepatiitti A aiheuttaa useimmille aikuisille selviä oireita, joiden vaikeusaste vaihtelee. Pahimmassa tapauksessa voi harvoin kehittyä vaikea, jopa kuolemaan johtava maksatulehdus. Kroonista infektiota hepatiitti B:n tai C:n tapaan ei kehity.

Infektion leviämisen kannalta on tärkeää ottaa huomioon, että muualla tartunnan saaneet voivat levittää tartuntaa kotimaahan palattuaan parin viikon ajan, vaikka olisivat itse oireettomia. Alle kouluikäisillä lapsilla hepatiitti A on useimmiten oireeton, joten he eivät oman suojansa vuoksi rokotusta tarvitse. He voivat kuitenkin levittää tartuntaa eteenpäin helposti esimerkiksi perheessä tai päivähoitoryhmässä, ja sen vuoksi rokotteen antamista suositellaan. Rokote voidaan antaa 1 vuotta täyttäneille lapsille joko erillisenä hepatiitti A -rokotteena tai hepatiitti A ja B -yhdistelmärokotteena. Osa vanhemmista rokotuttaa myös kotihoidossa olevat lapsensa, jotta nämä eivät 3–5 viikon kuluttua tartunnan saamisestaan levittäisi tautia ympäristössään. Hepatiitti A on hyvin yleinen maailmassa (kuva «Hepatiitti A -virusinfektion arvioitu esiintyvyys»2). Tartuntavaara on pieni Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa, Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, sekä niissä turistimatkakohteissa, joissa hygienian taso on hyvä, esimerkiksi Euroopan puoleisissa Välimeren maissa ja Kanarian saarilla. Vanhemmalla väestöllä voi olla sairastetun taudin aikaansaama immuniteetti hepatiitti A:ta vastaan. Sen sijaan 1950-luvulla ja sen jälkeen syntyneet eivät yleensä ole tautia lapsuudessa sairastaneet.

Rokotteet

Suomessa on saatavilla A-hepatiitti-rokote Havrix, hepatiitti A- ja B- yhdistelmärokote Twinrix sekä elokuussa 2018 apteekkimyyntiin tullut hepatiitti A- ja lavantautiyhdistelmärokote ViATIM.

Havrix

Havrix 1440 ELISA U/ml -rokote sisältää inaktivoituja A-hepatiittiviruksia. Rokotetta annetaan aikaisemmin rokottamattomille yhteensä kaksi annosta lihakseen 6–12 kk:n välein. Suojan maksimoimiseksi ensimmäinen annos tulisi mielellään antaa vähintään kaksi viikkoa ennen matkalle lähtöä. Taudin pitkän itämisajan vuoksi rokote voidaan kuitenkin antaa vielä juuri ennen matkalle lähtöä.

Rokotteen annos 1–15-vuotiaille on 0,5 ml ja 16 vuotta täyttäneille 1 ml. Suomessa aikaisemmin myynnissä olleella Epaxal -rokotteella aloitettua rokotussarjaa voidaan tarvittaessa jatkaa Havrix -rokotteella.

Twinrix Adult ja Twinrix Paediatric

Yhdistelmärokote Twinrix on tarkoitettu samanaikaiseen A- ja B- hepatiitin ehkäisyyn. Twinrix Adult -rokote on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille ja Twinrix Paediatric 1–15-vuotiaiden A- ja B-hepatiitin ehkäisyyn. Sitä annetaan yhteensä kolme annosta kuukausina 0, 1 ja 6. Tarvittaessa voidaan 16 vuotta täyttäneille käyttää nopeutettua aikataulua antamalla pistokset päivinä 0, 7 ja 21, jolloin tarvitaan vielä neljäs pistos 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Yksittäisellä hepatiitti A- tai hepatiitti B -rokotteella aloitettua rokotussarjaa voi tarvittaessa jatkaa hepatiitti A- ja B -yhdistelmärokotteella «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/hepatiitti-a-ja-b-rokote»4.

Yleistä rokotteiden haittavaikutuksista «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset»5. Raskaana olevien «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/raskaana-olevien-rokotukset»6 ja lääketieteellisten riskiryhmien rokottaminen «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/laaketieteellisten-riskiryhmien-rokottaminen»7

ViATIM

ViATIM -rokote on inaktivoitu hepatiitti A- ja lavantautipolysakkaridirokote (sisältää Ty2 kannan Vi-polysakkaridia). Rokote on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille ja perusimmunisaatioon kuuluu yksi annos, joka on pakattu esitäytettyyn kaksoiskammioruiskuun.

Yhden ViATIM-annoksen saaneille voidaan antaa joko erillinen hepatiitti A -rokoteannos mieluiten 6–12 kuukauden kuluessa ja viimeistään 3 vuoden kuluessa tai jos tarvitaan edelleen suojaa myös lavantautia vastaan, heille voidaan antaa toinen ViATIM-annos, jos ensimmäisestä annoksesta on kulunut noin 3 vuotta.

Yhden erillisen hepatiitti A -rokoteannoksen saaneille voidaan käyttää ViATIM-valmistetta toisena hepatiitti A -rokoteannoksena (tehosterokotteena), jos tarvitaan suoja myös lavantautia vastaan. Se on annettava mieluiten 6–12 kuukauden kuluessa ja viimeistään 3 vuoden kuluessa ensimmäisestä hepatiitti A -rokotteesta.

Tehoste

Nykyisen tiedon mukaan edellä mainitut rokotteet antavat elinikäisen suojan A-hepatiittia vastaan. Aiemmin Suomessa oli käytössä Havrix 720 ELISA U/ml- rokote, jota annettiin kolme annosta. Myös sen suojateho on arvioitu elinikäiseksi.