Etusivu » 3-metyylikrotonyyliglysinuria (Orphanet)

3-metyylikrotonyyliglysinuria (Orphanet)

Harvinaiset sairaudet
28.12.2014
Toimitus

Tämä on Orphanet-artikkeli «Orphanet-tietokannan esittely»1

Autosomissa peittyvästi periytyvä leusiinikatabolian häiriö, jonka taudinkuva vaihtelee imeväisiän metabolisesta kriisistä aikuisiän oireettomuuteen. Nykyisten vastasyntyneiden seulontaohjelmien aikana on havaittu, että häiriö on joissain populaatioissa yleisin orgaanishappovirtsaisuus.

Potilaiden taudinkuva vaihtelee, suurin osa on oireettomia ja pienellä ryhmällä esiintyy orgaanishappovirtsaisuutta tavallisesti ulkoisten tekijöiden laukaisemina. Monet seulonnoissa diagnosoidut vastasyntyneet jäävät oireettomiksi, mikä viittaa taudin oireiden hyvin vähäiseen ilmaantuvuuteen. Oireilevilla potilailla on tavallisesti normaali kasvu ja kehitys, kunnes äkillinen metabolinen kriisi ilmaantuu 2-33 kk:n iässä. Syynä on usein lievä infektio, paasto tai proteiinipitoisen dieetin aloitus. Oireisiin kuuluu oksentelua, tajuttomuus ja hengityskatkot. Harvoin esiintyy neurologisia oireita kuten kouristuskohtauksia, opistotonus, hemipareesi, lihasheikkous tai kehityksen viivästyminen. Kriisien välillä potilaat ovat yleensä oireettomia.

Tauti johtuu MCCC1- (3q27.1) tai MCCC2- (5q12-q13) geenien mutaatioista. Nämä geenit koodaavat mitokondrioentsyymin 3-MCC alfa- ja beeta-alayksiköitä. Entsyymi katalysoi leusiinin katabolian 4. vaihetta. Mutaatiot johtavat alentuneeseen tai puuttuvaan entsyymiaktiviteettiin, jolloin leusiinin hajoamisen myrkylliset, oireita aiheuttavat sivutuotteet kertyvät. On viitteitä, että vanhempien sukulaisuus, johon liittyy toista harvinaista tautia aiheuttavat mutaatiot homotsygoottisena, saattaa olla syy taudin vaikeisiin muotoihin. Vastasyntyneiden seulonnassa näkyy C5-hydroksy-asylkarnitiinin määrän kohoaminen. Virtsan orgaanisissa hapoissa todetaan liikaa 3-3-hydroksyisovaleraattia ja 3-metyylikrotonyyliglysiiniä. Seerumin karnitiinipitoisuus voi olla vähentynyt. Lymfosyyteissä ja fibroblasteissa on matala tai puuttuva 3-MCC-aktiviteetti, kun muiden karboksylaasientsyymien aktiviteetit ovat normaalit. Akuutin metabolisen kriisin aikana nähdään ketoasidoosi, hypoglykemia ja joissain tapauksissa lievä hyperammonemia. Molekyyligeneettinen tutkimus varmistaa diagnoosin.

Vastasyntyneiden seulontoja on USA:ssa ja joissain Euroopan maissa. Sikiödiagnostiikka on mahdollista, kun tautia aiheuttavat mutaatiot tunnetaan. Perinnöllisyysneuvonta on aiheellista. Varhainen diagnoosi auttaa taudin oikean hoidon ja vaikeiden metabolisten kriisien riskin vähentämisessä. Oireettomat potilaat eivät useinkaan tarvitse hoitoa, paitsi jotkut L-karnitiini-korvaushoitoa. Leusiinirajoitteinen dieetti ei yleensä ole perusteltua. Paaston ja muiden taudin puhkeamista edistävien rasitusten välttämistä suositellaan imeväisillä ja nuorilla lapsilla, samoin kuin vapaan karnitiinipitoisuuden säännöllistä seurantaa. Toistuvasti oireilevan taudin akuutissa vaiheessa suositellaan hoitona iv. nesteitä ja asidoosin korjaamista. Ennuste on yleensä hyvä, mutta riippuu oireiden vaikeusasteesta. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/50 000- 1/30 000.

Orphanet ORPHA6 «http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=3297»1