Etusivu » Vitamiinien yliannostus

Vitamiinien yliannostus

100 kysymystä ravinnosta
15.10.2015
Antti Aro

Rasvaliukoisten A- ja D-vitamiinien runsas saanti erityisvalmisteista voi aiheuttaa myrkytystilan, mutta myös runsasta vesiliukoisen B6-vitamiinin saantia tulee välttää.

Rasvaliukoiset A- ja D-vitamiini kertyvät elimistöön saannin ollessa runsasta, jolloin myrkytysoireiden kehittyminen on mahdollista. Suuret A-vitamiiniannokset lisäävät ihon sarveistumista ja talin eritystä. Äkillisen myrkytyksen oireita ovat kallonsisäisen paineen nousu ja ihon hilseily. Pitkäaikaisessa liika-annostuksessa on todettu ihomuutosten lisäksi maksavaurioita ja luuston haurastumista. Turvallisen saannin yläraja on A-vitamiinilla kymmenkertainen suositeltuun saantitasoon verrattuna. Raskauden aikana A-vitamiinin liikasaanti voi lisätä sikiön epämuodostumien riskiä. Tällaista on kuitenkin todettu vain A-vitamiinia sisältävien erityisvalmisteiden käyttöön liittyen, ei pelkästään ravinnosta saadun A-vitamiinin aiheuttamana.

Hyvin suuret, yli 100 mikrogramman (4 000 IU:n) päivittäiset D-vitamiiniannokset lisäävät luun hajoamista ja suurentavat veren kalsiumpitoisuutta. Tätä on käytetty hyödyksi lisäkilpirauhasten vajaatoiminnan hoidossa, jossa D-vitamiinijohdoksia käyttäen voidaan nostaa muuten pieni veren kalsiumpitoisuus normaalitasolle ja korjata sairauden aiheuttamat oireet. Liian suuret D-vitamiinimäärät suurentavat liiaksi veren kalsiumpitoisuutta ja voivat aiheuttaa kalsiumsuolojen saostumista kudoksiin sekä sydän- ja hermostoperäisiä oireita. Vaikeimmissa muodoissa voi kehittyä munuaisten vajaatoiminta, ja pahimmillaan myrkytys voi johtaa kuolemaan. Myöskään D-vitamiinia ei ruoasta voi saada liian suuria annoksia, vaan ongelmat liittyvät vitamiinivalmisteisiin.

E-vitamiini sen sijaan ei aiheuta selviä myrkytysoireita suurinakaan annoksina, vaikka se on rasvaliukoinen. Toisaalta vesiliukoisista vitamiineista B6-vitamiinin on suurina annoksina todettu aiheuttavan hermosto-oireita, kuten vaikeita tuntohäiriöitä. Tämän vitamiinin annosten ei tulisi ylittää saantisuositusta yli 20-kertaisesti, vaikka tällaisia suuria annoksia on joskus suositeltu esim. kuukautisia edeltävän turvotuksen tai raskaudenaikaisen pahoinvoinnin hoitoon.

Useimmat vesiliukoiset vitamiinit erittyvät elimistöstä nopeasti, ja niiden varastot ovat verraten pieniä. Tällaisissa oloissa myrkytysten kehittyminen ei ole todennäköistä. C-vitamiinin käyttäytyminen tunnetaan erityisen hyvin. Annosten suurentuessa tarvetta suuremmiksi vitamiinin imeytyminen suolesta vähenee. Ruoan sisältämä 100 mg imeytyy jokseenkin täydellisesti, mutta kymmenkertaisesta annoksesta imeytyy enää vajaa puolet ja satakertaisesta annoksesta 10–20 %. Jos C-vitamiinin määrä veressä suurentuu selvästi, vitamiinia alkaa erittyä virtsaan. Näin elimistö on hyvin suojautunut suuria C-vitamiiniannoksia vastaan. C-vitamiinimyrkytystä ei kehitykään, vaikka suun kautta nautittaisiin suuriakin määriä pillereinä. Suolistoon imeytymättä jäänyt vitamiini tosin saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.

Vaikka ei voidakaan sanoa, että rasvaliukoiset vitamiinit ovat suurina annoksina myrkyllisiä ja vesiliukoiset myrkyttömiä, tärkeimmät myrkytyksiä aiheuttaneet vitamiinit ovat rasvaliukoiset A- ja D-vitamiini. Kaikkia vitamiineja olisi kuitenkin turvallisinta saada vain suosituksia vastaavina kohtuullisina määrinä.