Etusivu » Antioksidanttien terveysvaikutukset

Antioksidanttien terveysvaikutukset

100 kysymystä ravinnosta
15.10.2015
Antti Aro

Antioksidanttivalmisteita syömällä ei ole pystytty vähentämään riskiä sairastua sydäntauteihin tai syöpään.

Runsaasti antioksidantteja, kuten C- ja E-vitamiinia tai beetakaroteenia, sisältävän kasvisruoan nauttiminen näyttää hyödylliseltä, sillä yleiset kansantaudit, kuten sepelvaltimotauti ja eräät syöpälajit, ovat harvinaisempia sellaisilla henkilöillä, jotka ovat nauttineet runsaasti tällaista ruokaa. Sitä, johtuuko edullinen vaikutus juuri ravinnon antioksidanteista, on pyritty tutkimaan kokeissa, joissa osalle tutkittavista ihmisistä on tavallisen ruoan lisäksi syötetty antioksidantteja sisältäviä erityisvalmisteita.

Suomessa tunnetaan hyvin syövänehkäisytutkimus SETTI, johon osallistui lähes 30 000 tupakoivaa suomalaista miestä. Tarkoitus oli tutkia erityisesti sitä, voidaanko beetakaroteenia ja/tai E-vitamiinia antamalla vaikuttaa keuhkosyövän «Keuhkosyöpä»1 tai sepelvaltimotaudin «Sepelvaltimotauti»2 ilmaantuvuuteen tällaisilla suuren riskin henkilöillä. Tulos oli sikäli yllättävä, että beetakaroteenin syöminen suurensi hieman keuhkosyövän riskiä, kun taas E-vitamiinilla ei todettu selvää vaikutusta sairauksien riskiin. Samoihin aikoihin Yhdysvalloissa toteutetussa CARET-tutkimuksessa todettiin samoin beetakaroteenin lisäävän keuhkosyövän riskiä.

E-vitamiinin eli alfatokoferolin vaikutuksia sydäntautiriskiin on selvitetty useassakin tutkimuksessa, eikä sen saannin lisääminen ole vähentänyt sairastumisriskiä. Yhdessä tutkimuksista käytettiin E-vitamiinin, C-vitamiinin ja beetakaroteenin yhdistelmää, joka osoittautui tehottomaksi ehkäisemään sydäntautien uusiutumista. Samanlaisen antioksidanttiyhdistelmän todettiin tuoreessa tutkimuksessa lisänneen flunssapotilaiden oireita. Haitallisesta vaikutuksesta epäiltiin erityisesti E-vitamiinia. On myös todettu suurten E-vitamiiniannosten vähentävän liikunnan edullisia vaikutuksia insuliiniherkkyyteen.

Ihmisille tehtyjen kliinisten kokeiden tulokset antioksidanttien vaikutuksista ovat siis tuottaneet pettymyksiä niille, jotka ovat uskoneet antioksidanttien ehkäisevän sepelvaltimotautia tai pienentävän riskiä sairastua syöpään. Syitä huonoihin tuloksiin on haettu siitä, etteivät kasvisruoan edulliset vaikutukset johdu juuri tutkituista yhdisteistä tai siitä, että on tutkittu vääriä aineyhdistelmiä tai luonnottomia kemiallisesti tuotettuja erityisvalmisteita luontaisten vitamiinien ja niiden esiasteiden sijasta.

Tähänastiset tutkimusten mukaan beetakaroteeni on vaikuttanut haitallisesti tupakoivien henkilöiden terveyteen. E-vitamiinin vaikutuksia pidettiin pitkään neutraaleina, mutta tuoreiden yhdistelmäanalyysien mukaan suurten E-vitamiiniannosten nauttiminen lisää kuolleisuutta. SETTI-tutkimuksessa E-vitamiinia syöneillä todettiin vähemmän eturauhassyöpää «Eturauhassyöpä»3 kuin muihin ryhmiin kuuluneilla. Koska tällainen havainto on tehty vain yhdessä tutkimuksessa, se on vielä varmistettava muissa tutkimuksissa ennen kuin sitä voidaan pitää merkityksellisenä.

Antioksidanteilla, sekä elimistön omilla että ravinnosta saaduilla, on varmasti tärkeä rooli hapen aineenvaihduntatuotteiden hallinnassa. Tutkimusten mukaan näihin vaikutuksiin ei kuitenkaan voida merkityksellisesti vaikuttaa syömällä antioksidantteja sisältäviä erityisvalmisteita. Antioksidantteja sisältävässä ravinnossa on paljon muitakin hyödyllisiä tekijöitä, kuten kuitua, tärkkelystä, tyydyttymättömiä rasvahappoja ja fenoliyhdisteitä, kuten flavonoideja. Näiden kaikkien yhteisvaikutus saattaa olla ratkaisevaa kasvisruoan edullisille terveysvaikutuksille.