Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Etusivu » Terveillä elämäntavoilla kymmenen vuotta lisää elinaikaa

Terveillä elämäntavoilla kymmenen vuotta lisää elinaikaa

17.07.2001
Uutispalvelu Duodecim

Terveelliset elämäntavat voivat todella pidentää ikää. Amerikkalaisessa sisätautilehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että tupakoimattomat, liikuntaa harrastavat, normaalipainoiset ja terveellistä ruokavaliota noudattavat adventistit saattavat elää jopa kymmenen vuotta pidempään kuin epäterveellisemmin elävät. Lisäksi hormonikorvaushoito näyttää naisilla kuuluvan pitkän elämän saloihin. Pelkkä savuttomuus tai painon pitäminen kurissa eivät kuitenkaan välttämättä tuo lisävuosia elämään, vaan elinikää pidentävät erityisesti kokonaisuudessaan terveelliset elämäntavat. Elämäntavat vaikuttavat elinikään erityisesti miehillä.

Elämäntapojen vaikutusta selvittäneessä tutkimuksessa oli mukana yli 34 000 vähintään 30-vuotiasta Kaliforniassa asuvaa adventistia, joiden elintapoja kartoitettiin kyselylomakkeella. Tutkittavia seurattiin kahdentoista vuoden ajan vuodesta 1976 vuoteen 1988, ja heidän sairaalakäyntinsä ja kuolleisuutensa selvitettiin potilastietojen ja väestörekisterin avulla. Adventistimiehillä on tutkimuksen mukaan 30-vuotiaana yli 7 vuotta ja adventistinaisilla yli 4 vuotta pidempi odotettavissa oleva elinikä kuin muilla valkoihoisilla kalifornialaisilla.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Internal Medicine 2001;161:1645-1652)