Luku V: Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00–F99)
Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
Perturbationes mentis et modi se gerendi

Lukuun sisältyy

Psyykkisen kehityksen häiriöt

Lukuun ei sisälly

Epämääräiset oireet tai kliiniset löydökset (R00-R99, lähinnä R40-R69)
Hoito suvussa esiintyvän psyykkisen häiriön takia (Z81)
Tutkimukset tai hoito potilaan aiemman psyykkisen häiriön tai käyttäytymishäiriöiden takia (Z86.5)