F60.7 Riippuvainen persoonallisuus
Osjälvständig personlighetsstörning
Personalitas dependens

Diagnoosikoodiin sisältyy
Huomautukset

Persoonallisuushäiriölle ovat luonteenomaisia laaja-alainen alistuva tukeutuminen toisiin ihmisiin omaa elämää koskevien suurten ja pienten päätösten teossa, voimakas hylätyksi tulemisen pelko, avuttomuuden ja kyvyttömyyden tunne, alistuva mukautuminen
vanhempien ja muiden ihmisten toiveisiin sekä heikko kyky vastata arkielämän vaateisiin. Tarmon puute voi näkyä älyllisen toiminnan tai tunne-elämän alueella, ja henkilö siirtää usein mielellään vastuuta muille. Henkilö pitää itseään helposti avuttomana,
epäpätevänä ja kestokyvyltään heikkona.
Diagnostiset kriteerit:
A. Täyttää persoonallisuushäiriön (F60) yleiset kriteerit.
B. Vähintään neljä seuraavista:
(1) omaa elämää koskevien tärkeiden ratkaisujen antaminen muiden tehväksi tai näiden rohkaiseminen siihen
(2) omien tarpeiden alistaminen niiden ihmisten tarpeisiin, joista henkilö on riippuvainen ja kohtuuton myöntyminen heidän toiveisiinsa
(3) haluttomuus esittää edes kohtuullisia toiveita niiden ihmisten toiminalle, joista henkilö on riippuvainen
(4) kohtuuton pelko kykenemättömyydestä huolehtia itsestään ja siten epämukava tai avuton tunne yksin ollessa
(5) pelko siitä, että joutuu jäämään yksin huolehtimaan itsestään
(6) vaikeus tehdä jokapäiväisiä päätöksiä ilman kohtuutonta määrää neuvoja ja vakuutteluja

Luku

V Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt F00–F99

Ryhmä

F60–F62 Persoonallisuushäiriöt ja persoonallisuuden muutokset

F60–F62 Määritetyt persoonallisuushäiriöt, sekamuotoiset ja muut persoonallisuushäiriöt sekä pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset

F60–F69 Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt


ICD-10-diagnoosia vastaavat ICPC-2-koodit


Diagnoosiin liittyvät SPAT-koodit