Farmakogenetiikka

Info
24.11.2015
Toimitus

Katso koulutusvideo farmakogenetiikasta »

Farmakogenetiikan sovelluksessa on tiedot noin 190 lääkeaineesta, joiden vaikutus riippuu potilaan yksilölliseen metaboliaan tai vasteeseen vaikuttavasta perimästä. Esimerkiksi lääkeainemetaboliaan osallistuvien entsyymien toiminnan perinnöllinen vaihtelu voi johtaa lääkeaineen pitoisuuksien moninkertaisiin eroihin.

Sovelluksessa on tietoa myös testeistä, joiden avulla voidaan valita oikea lääke oikealla annoksella potilaan yksilöllisen perimän mukaan. Geenitesteistä on valittu ne, joista tieteellisen näytön perusteella on hyötyä kliinisessä päätöksenteossa. Tietokannan sisältö päivittyy vähintään 3 kertaa vuodessa.

  • 2019 helmikuun päivityksessä (2/2019) on lisätty uusia suosituksia 7 lääkeaineelle (levofloksasiini, metadoni, metoklopramidi, metotreksaatti, moksifloksasiini, norfloksasiini ja siprofloksasiini) sekä päivitettiin 26 lääkeaineen suositusta.
  • 2018 lokakuun päivityksessä (10/2018) on lisätty uusina geeneinä ABCG2, CYP2C8, GSTM1, GSTP1, HPRT1 ja UGT2B15. Uusia suosituksia lisättiin 19 lääkeaineelle, mm. allopurinolille, aripipratsolille, mykofenolihapolle sekä päivitettiin 10 lääkeaineen suositusta, mm.epilepsialääkkeiden (eslikarbatsepiini, karbamatsepiini ja okskarbatsepiini).
  • 2018 toukokuun päivityksessä (05/2018) on lisätty uusia suosituksia mm. erlotinibille, eslikarbatsepiinille, irinotekaanille, fluvastatiinille, formoterolille, karbamatsepiinille, okskarbatsepiinille, sisplatiinille, tamoksifeenille ja umeklidiniumille.
  • 2018 tammikuun päivityksessä (01/2018) on lisätty uutena geeninä NAT2 (= N-asetyylitransferaasi 2). Uusia suosituksia lisättiin mm. desipramiinille, hydralatsiinille, imipramiinille, isoniatsidille, patsopanibille, sulfametoksatsolille ja sulfasalatsiinille sekä päivitettiin trisyklisten masennuslääkkeiden suosituksia.
  • 2017 syyskuun päivityksessä (09/2017) on lisätty uusina geeneinä CFTR, CYP2C rs12777823 ja CYP4F2. Uusia suosituksia lisättiin mm. lääkekannabikselle (= dronabinoli), dolutegraviirille, ondansetronille, varfariinille ja vorikonatsolille.
  • 2017 toukokuun päivityksessä (05/2017) on lisätty uusina geeneinä ABCB1 (= ATP:tä sitova kasetti, alaryhmä B, jäsen 1) ja GRIK4 (= glutamaatti ionotrooppinen reseptori kainaattityyppinen alayksikkö 4). Uusia suosituksia lisättiin digoksiinille, essitalopraamille, ondansetronille ja sitalopraamille.
  • 2017 tammikuun päivityksessä (01/2017) lisättiin uusina geeneinä IFNL3 (= interferoni lambda 3), PROS1 (= proteiini S) ja TYMS (= tymidylaattisyntaasi). IFNL3:n genotyyppi vaikuttaa vahvasti hepatiitti C:n hoitotulokseen käytettäessä peginterferonialfa-2:ta, ribaviriinia ja proteaasinestäjiä. Proteiini S:n puutos puolestaan altistaa laskimotukoksille ja varfariinin aiheuttamalle ihonekroosille. Uusia suosituksia lisättiin yli 20 lääkeaineelle, mm. varfariinille, skitsofrenialääke sertindolille, C-hepatiittilääke peginterferonille ja ribaviriinille sekä estrogeeneille (estradioli, estrioli ja tiboloni).