Etusivu » Keuhkokudoksen sairaudet

Keuhkokudoksen sairaudet

Lääkärikirja Duodecim
7.9.2016
keuhkosairauksien erikoislääkäri Eija-Riitta Salomaa

Tähän sairausryhmään kuuluu monta taudinkuvaltaan erilaista sairautta. Osa keuhkokudoksen sairauksista syntyy ilman tunnettua ulkoista aiheuttajaa, kuten esimerkiksi idiopaattinen eli itsesyntyinen keuhkofibroosi ja sarkoidoosi (ks. «Sarkoidoosi»1). Osan aiheuttaa tunnettu tekijä, esimerkiksi asbestoosissa asbesti ja homepölykeuhkossa homepölyt. Myös lääkkeiden aiheuttamat keuhkoreaktiot näkyvät usein keuhkokudoksen sairauksina.

Keuhkokudoksen sairaudet aiheuttavat oireena yskää ja hengenahdistusta. Keuhkokuva voi antaa viitteitä sairauden tyypistä (ks. kuva «Keuhkofibroosi röntgenkuvassa»1), mutta yleensä taudinmäärityksessä tarvitaan keuhkojen ohutleike-tietokonekerroskuvausta. Lisäksi tarvitaan laboratoriotutkimuksia, keuhkojen toimintakokeita ja usein keuhkoputken tähystystä näytteenottoineen. Taudinmääritys on haasteellista, koska erilaisia diagnoosivaihtoehtoja on monia.

Hoito ja ennuste riippuvat luonnollisesti sairaudesta. Jotkut keuhkokudoksen sairauksista, kuten sarkoidoosi, paranevat täydellisesti jopa ilman hoitoa, osaan taas ei ole parantavaa hoitoa.

Idiopaattinen keuhkofibroosi

Idiopaattinen keuhkofibroosi tarkoittaa ilman tunnettua syytä alkavaa, siis itsesyntyistä keuhkofibroosia. Idiopaattinen keuhkofibroosi on tavallisin itsesyntyinen keuhkojen sidekudoksen muodostumiseen johtava sairaus. Sitä sairastaa Suomessa noin 500–1 000 henkilöä.

Itsesyntyiseen keuhkofibroosiin ei pystytä elintavoilla tai muulla itsehoidolla vaikuttamaan. Siihen on käytettävissä kaksi suun kautta otettavaa lääkettä, pirfenidoni ja nintedanibi. Lääkkeitä saa määrätä keuhkofibroosin hoitoon perehtynyt erikoislääkäri. Ne hidastavat taudin etenemistä, mutta eivät paranna jo syntyneitä muutoksia.

Asbestoosi ja muut asbestisairaudet

Asbesti on yleisnimi kuitumaisille silikaattimineraaleille, joita ovat aktinoliitti, amosiitti, antofylliitti, krokidoliitti, krysotiili ja tremoliitti.

Suomessa asbestia on käytetty rakennusteollisuudessa 1920-luvulta lähtien. Suurimmillaan käyttö oli 1960- ja 1970-luvuilla. Asbestia sisältävien tuotteiden valmistus lopetettiin 1988 ja maahantuonti kiellettiin 1993. Asbestille altistutaan kuitenkin edelleen korjausrakentamisen yhteydessä. Tällä hetkellä ilmenevät asbestisairaudet ovat seurausta asbestialtistuksesta 20–30 vuotta sitten.

Asbesti voi aiheuttaa keuhkojen fibroosia eli sidekudoksen lisääntymistä. Uusia tapauksia ilmoitetaan Suomessa edelleen noin 30 vuodessa.

Asbesti lisää huomattavasti keuhkosyövän vaaraa (ks. «Keuhkosyöpä»2). Tupakointi ja asbesti yhdessä on erityisen vaarallista, silloin keuhkosyövän vaara on noin 50-kertainen verrattuna henkilöihin, jotka eivät tupakoi eivätkä ole altistuneet asbestille.

Toinen syöpämuoto, jota asbesti lisää, on keuhkopussin ja vatsakalvon syöpä, mesoteliooma. Se on harvinaisempi kuin keuhkosyöpä. Mesotelioomaa ei esiinny juuri koskaan ilman asbestialtistusta. Oireena voi olla yskää ja hengenahdistusta sekä rinnan tai vatsan alueen kipuja. Alkuvaiheessa oireet ovat yleensä vähäisiä, jolloin sairaus ilmenee vasta levinneen syövän aiheuttaessa yleisoireita.

Asbestisairauden tultua ilmi potilasta seurataan säännöllisesti syöpävaaran vuoksi. Kyseessä on ammattisairaus, ja siihen liittyvät hoitokulut korvataan.

Lisätietoa asbestista ja käytännön ohjeita asbestialtistuneille löytyy Hengitysliitto ry:n verkkosivuilta «http://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/hiukkasmaiset-ja-kaasumaiset-epapuhtaudet/asbesti»1 ja oppaasta Asbestialtistuneen muistilista.

Käytettyjä lähteitä

Kaarteenaho R. Idiopaattinen keuhkofibroosi. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 30.7.2018.

Kaarteenaho R, Kinnula V. Interstitaaliset ja harvinaiset keuhkosairaudet. Kirjassa: Kaarteenaho R, Brander B, Halme M, Kinnula V (toim.). Keuhkosairaudet - Diagnostiikka ja hoito. Kustannus Oy Duodecim 2013.

Nynäs P. Asbestisairaudet. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 15.6.2018.