Etusivu » Melanooma ihossa

Melanooma ihossa

Lääkärikirja Duodecim
24.5.2013
iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Anna Hannuksela-Svahn

Suomessa todetaan vuosittain noin 1 100 uutta melanoomatapausta, vähän useammin miehillä kuin naisilla. Melanoomien lukumäärä kasvaa edelleen. Se johtuu pääasiassa väestön vanhentumisesta. Melanooma on hyvin harvinainen alle 18-vuotiailla. Valtaosa tapauksista on keski-ikäisillä ja vanhoilla. Miehillä niitä alkaa esiintyä erityisesti 50 ikävuoden jälkeen. Vaikka melanooma koetaan hyvin tappavaksi taudiksi, viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta 85 % potilaista on elossa.

Ihomelanoomat luokitellaan neljään ryhmään, jotka ovat 1) pinnallisesti leviävät (noin 60 % kaikista melanoomista), 2) kyhmyiset eli nodulaariset (noin 25 %), 3) ”jättikesakkomelanoomat” (lentigo maligna -melanooma; noin 10 %) ja 4) raajojen pigmenttiläiskäiset (lentigomaiset, kesakkoa muistuttavat) melanoomat (noin 5 %). Kolme neljäsosaa melanoomista tulee terveen näköiseen ihoon ja yksi neljäsosa alkaa pigmenttiluomesta (ks. «Värilliset luomet (pigmenttiluomet)»1). Melanooma on lähtöisin ihon pigmenttiä tuottavista soluista, melanosyyteistä.

Oireet

Pinnallisesti leviävä melanooma kasvaa sivusuuntaan melko hitaasti, ja siinä on sinisen, mustan, ruskean ja punaisen eri sävyjä (ks. kuva «Pinnallisesti leviävä melanooma selässä»1). Miehillä kasvain on tavallisimmin selässä, naisilla alaraajoissa. Luomi voi ”elää”, toisin sanoen sitä voi kutista tai siinä voi olla pistelyä tai pientä jomotusta.

Kyhmymäinen eli nodulaarinen melanooma ilmestyy usein normaalin näköiseen ihoon. Se kasvaa nopeasti paksuutta ja voi haavautua tai rupeutua (ks. kuva «Kyhmymäinen melanooma sääressä»2). Nodulaarinen melanooma on usein pikimusta tai sinisenmusta, harvoin väritön.

”Jättikesakkomelanooma” (lentigo maligna -melanooma) kehittyy vanhuksen kasvoissa olevaan, usein melko laajaan, vaaleanruskeaan ”kesakkoon” (lentigo). Se muuttuu mustankirjavaksi, ensin orvaskeden sisäiseksi pintamelanoomaksi (lentigo maligna) ja paksuuntuessaan lopulta melanoomaksi (lentigo maligna -melanooma; ks. kuva «Lentigo maligna poskessa»3).

Raajojen lentigomainen (= suurta kesakkoa muistuttava) melanooma on yleensä sormissa, kämmenissä, varpaissa tai jalkapohjissa, joskus päänahassa. Sormien ja varpaiden melanooma voi olla väritön tai lähes väritön; ks. kuva «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=ima01871»1. Muutos voi muistuttaa esimerkiksi ekseemaa, psoriaasia (ks. «Psoriaasi»2) tai kroonista haavaa.

Taudin toteaminen

Ihomelanoomaa voi epäillä luomen muuttumisen ja ulkonäön perusteella. Myös uusi, nopeasti suurentuva ihokasvain on epäilyttävä. Monimuotoisuutensa vuoksi melanooma voi muistuttaa esimerkiksi verisuonikasvainta (hemangiooma), tummaa rasvasyylää (ks. «Rasvaluomi (seborrooinen keratoosi)»3) tai tyvisolusyöpää (ks. «Tyvisolusyöpä (basaliooma)»4) ja päinvastoin. Lopullinen diagnoosi tehdään aina mikroskooppitutkimuksen perusteella.

Melanooman vaaratekijät

  • Ihon toistuva palaminen lapsena ja muu runsas aurinkoaltistus lisää luomia ja melanoomien vaaraa.
  • Suuri määrä luomia; esimerkiksi henkilöllä, jolla on 120 pigmenttiluomea tai enemmän, on kymmenkertainen melanoomariski verrattuna henkilöön, jolla luomia on alle 50.
  • Dysplastiset luomet eli ”ärjyluomet” (yli 5 mm:n läpimittaisia, kirjavia, epätarkkarajaisia luomia) lisäävät melanoomavaaran 12–15-kertaiseksi muuhun väestöön verrattuna, jos niitä on iholla viisi tai enemmän. Yksittäisiin ärjyluomiin ei tätä riskiä ole liitetty.
  • Aikaisemmin poistettu melanooma lisää uuden melanooman vaaraa noin kymmenkertaiseksi.
  • Jos itsellä on runsaasti luomia ja useammalla lähisukulaisella on todettu melanooma, vaara on noin 200-kertainen muuhun väestöön verrattuna.
  • Synnynnäiseen, alle 2 cm:n läpimittaiseen luomeen ei tule melanoomaa herkemmin kuin mihin tahansa muuhun luomeen. Synnynnäiseen, yli 20 cm:n läpimittaiseen luomeen (jättiluomeen) melanooma kehittyy tavallista helpommin. Sellaista luomea on seurattava ja epäilyttävistä kohdista on otettava koepala.
  • Luomen hankaantuminen esimerkiksi rintaliivin tai vyötärökuminauhan alla ei lisää melanoomariskiä.

Hoito

Oireettomia, pieniä pigmenttiluomia ei poisteta varmuuden vuoksi edes runsasluomiselta henkilöltä. Poikkeavan näköiset ja kasvavat luomet poistetaan ja ne lähetetään patologille mikroskooppitutkimukseen.

Ihomelanooman tärkein hoito on leikkaus. Tervettä kudosta poistetaan 1–2 cm melanooman ympäriltä. Paksummat poistetaan suuremmalla marginaalilla. Leviämis- ja uusiutumisriskiä arvioidaan määrittämällä melanooman paksuus (Breslow'n mitta), pinnan haavautuminen, jakautuvien kasvainsolujen määrä ja tutkimalla, onko leikkausalueen vartijaimusolmukkeissa melanoomasolukkoa.

Muut hoidot ja tutkimukset suunnitellaan ja tehdään erikoissairaanhoidossa yksilöllisesti tapauksen mukaan. Samoin seuranta järjestetään yksilöllisesti. Orvaskeden sisäisen pintamelanooman hoito on leikkaus, jolla ne parantuvat lähes poikkeuksetta lopullisesti.

Ehkäisy

Ihon palamista auringossa on vältettävä etenkin nuorena. Runsasluomisen, auringossa helposti punoittavan henkilön on syytä välttää auringon UV-säteilyä myös aikuisena. Solariumin kosmeettista käyttöä ei suositella lainkaan alle 18-vuotiaille eikä riskiryhmiin kuuluville.

Lisää tietoa ihomelanoomasta

Melanooma-potilasverkosto «http://www.syopapotilaat.fi/verkostot/melanooma-potilasverkosto/»2