Etusivu » Diabetes ja matkustaminen ulkomaille

Diabetes ja matkustaminen ulkomaille

Lääkärikirja Duodecim
18.11.2015
diabeteshoitaja Paula Nikkanen

Diabetes ei rajoita matkustamista, mutta joitakin asioita kannattaa ottaa huomioon matkalle lähdettäessä.

Matkalla ruokailut, päivärytmi ja liikunta poikkeavat usein normaalista, ja verensokerin omaseuranta on tärkeä apuväline vieraissa oloissa. Verensokeri pyritään turvallisuussyistä (yllättävien liian alhaisten verensokereitten välttämiseksi) pitämään matkan aikana normaalia suurempana, tavoitearvo on 6–12 mmol/l.

Ennen matkaa

Tarvittavat rokotukset ja matkavakuutus hankitaan yleisten suositusten mukaisesti.

Jos matkustaa alueelle, jossa vatsatautiin tai turistiripuliin sairastumisen riski on suuri, kannattaa neuvotella lääkärin kanssa varalle otettavasta antibioottihoidosta.

Lääkkeiden ja hoitovälineiden saamiseksi mukaan lentokoneen matkustamoon tarvitaan lääkereseptit ja englanninkielinen lääkärin allekirjoittama todistus. Valmis todistuspohja löytyy Suomen Diabetesliiton nettisivuilta «http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/tyyppi_1/matkaan!/medical_certificate»1.

Matkalla

Insuliini ja pistettävät GLP-1-johdannaiset pitää kuljettaa käsimatkatavaroissa. Turvatarkastuksessa kannattaa mainita insuliinista ja hoitovälineistä.

Insuliinin ja GLP-1-johdannaisten säilyttämiseen on kiinnitettävä huomiota, sillä hyvin kuumat tai kylmät olot vaikuttavat niiden säilymiseen. Paikallisista Diabetesyhdistyksistä voi ostaa säilytyskoteloita kuljettamista varten.

Insuliinin annostelun muutos on tarpeen, jos aikaero on yli kolme tuntia. Se, miten insuliiniannoksia muutetaan, riippuu pistosohjelmasta ja käytetyistä insuliinilaaduista. Ateriainsuliiniin aikaero ei vaikuta – ateriainsuliini pistetään aina ennen ateriaa. Perusinsuliini kannattaa alle viikon matkoilla pistää kotimaan pistosajankohtana. Esim. Suomessa klo 21–22 pistettävä perusinsuliini pistetään New Yorkissa noin klo 14–15 (7 tunnin aikaero).

Käytetyt lähteet

Ilanne-Parikka P. Aikaeron vaikutus insuliinihoitoon. Kirjassa Ilanne-Parikka ym. (toim.). Diabetes. Kustannus Oy Duodecim 2015, s. 300-302

Nikkanen P. Insuliinin säilytys matkalla sekä ostaminen ulkomailla. Kirjassa Ilanne-Parikka ym (toim). Diabetes. Kustannus Oy Duodecim 2015, s. 261-262