Etusivu » Sauna ja terveys

Sauna ja terveys

Lääkärikirja Duodecim
15.10.2012
Toimitus

Saunomista ja muuta lämpöhoitoa pidetään terveellisenä ja niitä käytetään lukuisten pienten vaivojen hoitoon. Saunan terveysvaikutuksia on tutkittu jo vuosikymmeniä erityisesti Suomessa, Japanissa ja Saksassa. Vaikka tutkimus ei ole ollut systemaattista, vuosien varrella kertyneen tiedon perusteella voidaan ainakin olettaa, että saunasta on tai voi olla hyötyä seuraavissa tapauksissa:

Sauna ja iho

 • Tiheäkään saunominen ei kuivata ihoa; se päinvastoin parantaa ihon läpäisyestettä niin, ettei saunojan iho kuivu niin helposti kuin saunaa välttävän iho. Useat saunovat kesällä päivittäin tai lähes päivittäin. Se saattaa ainakin osaltaan selittää sen, ettei kuivaihoistenkaan iho kuivu kesällä niin paljon kuin talvella.
 • Psoriaasissa ( «Psoriaasi»1) ja monessa muussakin ihotaudissa, esimerkiksi tali-ihottumassa ( «Tali-ihottuma»2) ja infektoituneessa ekseemassa, tiheä saunominen on eduksi.

Raskaus, imetys ja vauvat

 • Saunomisesta ei ole haittaa raskauden tai imetyksen aikana.
 • Pienille vauvoille saunominen ei sovi, sillä heidän lämmönsietokykynsä on vielä huono.

Sauna ja verenkiertoelimet

 • Sauna sopii useimmille sydämen vajaatoiminnasta (ks. «Sydämen vajaatoiminta»3) kärsiville ja se saattaa parantaa sydämen toimintakykyä. Sydänpotilaiden on kuitenkin keskusteltava asiasta lääkärinsä kanssa.
 • Sauna ja muu lämpöhoito alentaa usein kohonnutta verenpainetta.
 • Kudosten lämpiäminen saunassa tai muussa lämpöhoidossa on koeoloissa estänyt verisuonten kalkkeutumiseen johtavaa prosessia. Pitkän ajan tutkimustulokset vielä puuttuvat. Vaikutus perustunee saunan/lämmön aikaansaamiin muutoksiin kolesterolin aineenvaihdunnassa.
 • Sauna parantaa myös ääreisverenkierron toimintaa ikäihmisillä niin, etteivät he palele viileässä ja kylmässä yhtä helposti kuin saunaa välttävät ikätoverinsa

Muita saunan mahdollisia vaikutuksia

 • Saunominen vähentää kudosten insuliiniresistenssiä. Vaikutus on hyödyllinen tyypin 2 diabeteksen ( «Diabetes (”sokeritauti”)»4) ehkäisyn kannalta, mutta tutkimuksin ei ole varmistettu saunan osuutta diabeteksen ehkäisyssä.
 • Lämpöhoidot vähentävät esimerkiksi fibromyalgiaan (ks. «Fibromyalgia»5) ja reumaan liittyvää kipua.
 • Saunominen saattaa nostaa oirekynnystä kemikaaliyliherkkyydessä ja siten helpottaa oloa.
 • Kroonisessa, ei allergisessa nuhassa saunominen 3–5 kertaa viikossa helpottaa oireita useilla. Infrapunasauna lienee tässä suhteessa tehokkaampi kuin perinteinen sähkö- tai puulämmitteinen sauna.
 • Lämpöhoitoja on käytetty jossain määrin myös kroonisessa väsymysoireyhtymässä sekä lievän masennuksen ja anoreksian hoidossa. Laajemmat tutkimukset asiasta puuttuvat, mutta mahdollisen hyödyn on oletettu välittyvän hermojen kautta kuten kroonisessa kivussa, esimerkiksi fibromyalgiassa.

Miten sauna vaikuttaa?

Saunomisen ja muun lämpöhoidon vaikutusten mekanismeista ei ole vielä paljon tietoa. Kivunlievityksen katsotaan välittyvän ainakin jossain määrin aivoissa vapautuvien endorfiinien kautta. Sydän- ja verisuonivaikutukset johtuvat ainakin osittain siitä, että kudosten lämmitessä elimistössä syntyy tetrahydrobiopteriinia, kemikaalia (BH4), jota tarvitaan verisuonten normaalin toiminnan ylläpitämisessä. Sama vaikutus on ilmeisesti liikunnan lämmittämissä lihaksissa. Ihon läpäisyesteen parantumisen mekanismia ei sen sijaan tunneta, ei myöskään sitä, miksi psoriaasi ym. lieventyvät.

Kuinka usein saunassa?

Kuinka usein tulisi saunoa, jotta siitä saisi kaiken terveyshyödyn irti? Sitä ei valitettavasti tiedetä. Edellä mainitut kokeet on tehty yleensä siten, että koehenkilöt ovat saunoneet 5–7 kertaa viikossa usean viikon ajan.

Ei myöskään tiedetä, kuinka kuuma saunan tulisi olla, onko löyly hyödyksi vai haitaksi ja kuinka kauan kuumassa pitäisi kerrallaan olla. Joudumme odottamaan saunatutkimuksen viriämistä. Se olisi melkeinpä suomalaisten velvollisuus.

Käytettyjä lähteitä

Beever R. Far-infrared saunas for treatment of cardiovascular risk factors: summary of published evidence. Can Fam Physician 2009;55(7):691-6. «PMID: 19602651»PubMed

Basford JR, Oh JK, Allison TG ym. Safety, acceptance, and physiologic effects of sauna bathing in people with chronic heart failure: a pilot report. Arch Phys Med Rehabil 2009;90(1):173-7. «PMID: 19154844»PubMed

Blum N, Blum A. Beneficial effects of sauna bathing for heart failure patients. Exp Clin Cardiol 2007;12(1):29-32. «PMID: 18650976»PubMed

Hannuksela ML, Ellahham S. Benefits and risks of sauna bathing. Am J Med 2001;110(2):118-26. «PMID: 11165553»PubMed

Hannuksela M, Väänänen A. The sauna, skin and skin diseases. Ann Clin Res 1988;20(4):276-8. «PMID: 3218900»PubMed

Kowatzki D, Macholdt C, Krull K ym. Effect of regular sauna on epidermal barrier function and stratum corneum water-holding capacity in vivo in humans: a controlled study. Dermatology 2008;217(2):173-80. «PMID: 18525205»PubMed

Matsushita K, Masuda A, Tei C. Efficacy of Waon therapy for fibromyalgia. Intern Med 2008;47(16):1473-6. «PMID: 18703857»PubMed

Oosterveld FG, Rasker JJ, Floors M ym. Infrared sauna in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. A pilot study showing good tolerance, short-term improvement of pain and stiffness, and a trend towards long-term beneficial effects. Clin Rheumatol 2009;28(1):29-34. «PMID: 18685882»PubMed

Pall ML. Do sauna therapy and exercise act by raising the availability of tetrahydrobiopterin? Med Hypotheses 2009;73(4):610-3. «PMID: 19581054»PubMed

Pilch W, Szygula Z, Klimek AT ym. Changes in the lipid profile of blood serum in women taking sauna baths of various duration. Int J Occup Med Environ Health 2010;23(2):167-74. «PMID: 20682487»PubMed

Sohn IS, Cho JM, Kim WS ym. Preliminary clinical experience with waon therapy in Korea: safety and effect. J Cardiovasc Ultrasound 2010;18(2):37-42. «PMID: 20706566»PubMed

Crinnion WJ. Sauna as a valuable clinical tool for cardiovascular, autoimmune, toxicant- induced and other chronic health problems. Altern Med Rev 2011;16(3):215-25. «PMID: 21951023»PubMed

MacReady N. Saunas linked to numerous health benefits. Medscape Medical News July 31, 2018 «https://www.medscape.com/viewarticle/900044»1