Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » C » Cabaser

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Cabaser

Markkinoija

PFIZER

Vaikuttava aine

kabergoliini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään Parkinsonin taudin hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota vähitellen nostetaan. Lääke otetaan yleensä kerran päivässä.

Lääkkeen ottaminen

Lääke kannattaa ottaa aterian yhteydessä, jolloin sen siedettävyys paranee. Tabletin voi puolittaa.

Vaikutustapa

Lääke on dopamiiniagonisti, joka vaikuttaa keskushermostossa dopamiinin tavoin ja siten vähentää Parkinsonin tautiin liittyvän dopamiinipuutoksen oireita, kuten liikejäykkyyttä, liikkeiden hidastumista ja vapinaa.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi, turvotukset ja sydämen toiminnan häiriöt, kuten läppävika. Joskus voi esiintyä myös aistiharhoja, unihäiriöitä, huimausta, mahavaivoja, hengenahdistusta, voimattomuutta, sukuvietin voimistumista, sekavuutta, päänsärkyä, liikehäiriöitä, rintakipua, verenpaineen alenemista tai vatsavaivoja.

Sydämen läppävian mahdollisuuden vuoksi sydämen toimintaa seurataan hoidon aikana. Jos lääke aiheuttaa nukahtelua, autolla ajoa tulee välttää.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana. Imettämistä ei suositella lääkityksen aikana. On suositeltavaa käyttää ehkäisyä Cabaser -lääkehoidon aikana.

Säilytys

Alkuperäispakkauksessa, herkkä kosteudelle. Tablettipurkin kannessa on kuivausaine, jota ei saa poistaa.

Ulkonäkö

Valkoinen, soikea, molemmilta puolilta kovera tabletti, jakouurre ja merkintä ”7” jakoviivan vasemmalla puolella ja ”01” jakoviivan oikealla puolella.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2