Etusivu » Uutta Terveyskirjastossa » Polio

Polio

Matkailijan terveysopas
5.6.2020
Carita Savolainen-Kopra, Hanna Nohynek ja Soile Blomqvist

Suomalaissyntyinen matkailija on yleensä saanut vähintään kolmen annoksen polion perussuojan osana kansallista rokotusohjelmaa. Tehostetta suositellaan matkustettaessa maihin, joissa poliota yhä esiintyy, on esiintynyt lähivuosina tai joihin liittyy lisääntynyt riski taudin leviämiselle maasta toiseen. Polio mainitaan näiden maiden kohdalla maaluettelossa A-I «Maittainen luettelo A-I»1, J-P «http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_artikkeli=mat00189»1, Q-Z «http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_artikkeli=mat00190»2. Jos näissä maissa oleskelu kestää yli 4 viikkoa, tehoste tulee ottaa jos edellisestä rokotuksesta on kulunut yli 12 kuukautta (ks WHO:n erityissuositus). Jos oleskelu näissä maissa kestää alle 4 viikkoa, tehosterokotetta ei tarvita.

Lisätietoa poliosta «https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/polio1»3

Maailmassa on kaksi maata, joissa villiä poliovirusta on vuosia esiintynyt endeemisenä eli kotoperäisenä: Pakistan ja Afganistan. Myös Nigeriassa villiä poliovirusta havaittiin taas v. 2016. Vuonna 2013 todettiin Syyriassa Pakistanista lähtöisin olevan villin polioviruksen aiheuttama epidemia, joka levisi myös Irakiin. Lisäksi Israelin jätevesiseurannassa raportoitiin polioviruslöydöksiä vuosina 2013−2014, mutta halvaustapauksia ei esiintynyt. Syyrian epidemian vuoksi WHO julisti keväällä 2014 polion kansainväliseksi terveysuhaksi, mikä tehosti seurantatoimia myös Euroopassa. Syyrian epidemia saatiin loppumaan rokotuskampanjoilla vuoden 2014 aikana, eikä myöskään Israelin jätevesiseurannassa ole raportoitu löydöksiä kevään 2014 jälkeen. Syksyllä 2015 Ukrainassa todettiin kaksi muuntuneen rokoteviruksen aiheuttamaa poliotapausta. Vuonna 2017 muuntuneen rokoteviruksen aiheuttamia epidemioita on ollut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Syyriassa «http://www.polioeradication.org»4. Tilanne muuttuu tällä hetkellä koko ajan ja vaikuttaa rokotussuosituksiin.

Koska Saudi-Arabiaan saapuvilta matkailijoilta saatetaan vaatia rajalla rokotetodistus, suositellaan Saudi-Arabiaan matkustaville annettavaksi tehosterokote ennen matkaa.

Koko Amerikan manner ja lähisaaret, Eurooppa, Tyynenmeren saarivaltiot ja suuri osa Aasiaa ovat olleet jo vuosia vapaita kotoperäisestä poliosta. Näilläkin alueilla voi ajoittain esiintyä pieniä muualta tuotuja epidemioita, jotka kuitenkin on aina saatu hallintaan rokotusten avulla. Lisätietoa polion esiintyvyydestä maailmalla «http://www.polioeradication.org»4.

WHO:n erityissuositus

WHO:n tavoite on estää polion leviämistä maasta toiseen. Sen vuoksi WHO antoi 5.5.2014 erityissuosituksen polioriskin maista. Suositusta on sen jälkeen jatkettu 3 kk:n välein, viimeksi 8.4. 2020. Näihin maihin matkustavan tulee ottaa poliorokote, mikäli maassa oleskelu kestää yli 4 viikkoa ja edellisestä rokotuksesta on kulunut yli 12 kk. Syyskuusta 2015 lähtien listalle on lisätty useita maita ja tilanne elää koko ajan. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja muutokset päivitetään liitteenä «Liite 8. Lista maista, joihin matkustettaessa suositellaan poliorokotetta»2 olevaan listaan ja maittaiseen luetteloon (A-I «Maittainen luettelo A-I»1, J-P «http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_artikkeli=mat00189»1, Q-Z «http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_artikkeli=mat00190»2). Rokotetulla tulee olla mukana todistus rokotuksesta. Merkintä poliorokotuksesta tehdään kansainväliseen ”keltaiseen rokotuskorttiin”.

Rokote ja tehoste

Tehosterokotuksia ja rokotussuojan täydentämistä varten Suomessa on käytössä inaktivoitu Imovax-poliorokote. Aiemmin rokottamattomat aikuiset tarvitsevat kolmen annoksen perusrokotesarjan. Ensimmäisen ja toisen annoksen välin tulee olla mieluiten kaksi kuukautta ja toisen ja kolmannen välin vähintään neljä kuukautta.

Perussuojan jälkeen tehostetta suositellaan yli 4 viikon matkalle, jos edellisestä rokotuksesta on kulunut 12 kk (ks. WHO:n erityissuositus). Jos oleskelu näissä maissa kestää alle 4 viikkoa, tehosterokotetta ei tarvita.

Kansallisessa rokotusohjelmassa pikkulapset suojataan poliota vastaan yhdistelmärokotteilla. Viitosrokote (DTaP-IPV-Hib) annetaan 3, 5, 12 kuukauden ja nelosrokote (DTaP-IPV) 4 vuoden iässä. Jos lapsen altistuminen tartunnalle esimerkiksi matkan vuoksi on mahdollista ennen kuin hän olisi kansallisen rokotusohjelman mukaan saanut kolme annosta poliolta suojaavaa rokotetta, voidaan käyttää erillistä poliorokotetta tai joissakin tilanteissa aikaistamalla perusrokotusohjelman antoaikatauluja. Lisätietoa poliorokotuksista «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/poliorokote»5 ja rokotusohjelman poikkeamista «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/kaytannon-ohjeita/poikkeamat-rokotusohjelmasta»6

Kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet (nelos- ja viitosrokote sekä erillinen poliorokote) ovat maksuttomia. Rokotuksen saa omalta terveysasemalta tai esimerkiksi neuvolasta. Aikuisten rokottamisessa tehosteena voi käyttää myös reseptillä apteekista ostettavaa yhdistelmärokotetta (esim. Boostrix-polio). Tämän rokotteen maksaa rokotettava itse. Tietyissä tilanteissa rokotustarve arvioidaan työterveyshuollossa, jolloin poliotehosteen maksaa työnantaja.

Haittavaikutukset «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset»7. Raskaana olevien «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/raskaana-olevien-rokotukset»8 ja lääketieteellisten riskiryhmien rokottaminen «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/laaketieteellisten-riskiryhmien-rokottaminen»9