Etusivu » Uutta Terveyskirjastossa » Rabies eli vesikauhu

Rabies eli vesikauhu

Matkailijan terveysopas
16.5.2019
Katariina Kainulainen ja Ruska Rimhanen-Finne

Rabies on tappava aivotulehdus, jonka aiheuttaja on hermohakuinen lyssavirus. Rabiesta esiintyy kautta maailman (kuva «Rabieksen esiintyvyys»1). Jopa puolet maailman väestöstä elää alueella, jolla he altistuvat rabiestartunnalle. Vuosittain noin 100 000 ihmisen arvioidaan kuolevan rabieksen seurauksena Afrikassa ja Aasiassa. Useat nisäkkäät voivat saada rabiestartunnan ja välittää tartuntaa toisiin eläimiin ja ihmisiin. Lepakot toimivat rabieksen reservuaarina, mutta ihmisen tartunnanlähteenä on yleisimmin koiran purema. Eläinten rabiesta kutsutaan raivotaudiksi, ihmisten tautia vesikauhuksi.

Tauti tarttuu ihmiseen rabiekseen sairastuneen eläimen syljen välityksellä. Ihminen saa yleensä tartunnan sairaan eläimen puremasta, mutta se on mahdollinen myös haavan tai limakalvojen nuolaisun välityksellä. Sairastunut eläin käyttäytyy yleensä epänormaalisti. Kotieläin voi muuttua aggressiiviseksi ja levottomaksi, villieläin saattaa hakeutua ihmisen seuraan. Taudin terminaalivaiheessa eläimen nielun lihakset halvaantuvat, minkä seurauksena nieleminen vaikeutuu ja sylki valuu ulos suusta.

Paikallisilta terveysviranomaisilta on hyvä tarkastaa matkakohteen rabiestilanne, jos oleskelu kohdemaassa kestää tavanomaista turistimatkaa kauemmin (yli 3 kk) tai jos kyseessä on omin päin matkailu hyvin alkeellisilla alueilla ilman yksityiskohtaista matkasuunnitelmaa. Monessa kehittyvässä maassa rabiesseuranta ja -tilastointi on puutteellista sekä ihmis- että eläintapausten osalta. Siksi luotettavaa tietoa rabiesriskistä on vaikea saada. Iso-Britannian terveysviranomaisten sivuilla on maakohtainen lista, josta löytyy tietoa riskistä eri maissa «https://www.gov.uk/government/publications/rabies-risks-by-country/rabies-risks-in-terrestrial-animals-by-country»1. Tietoa rabieksesta on myös CDC:n sivuilla «https://wwwnc.cdc.gov/travel»2.

Rabiesalueella matkailevan muistilista

  • Älä koske villieläimiin tai tuntemattomiin koti- tai lemmikkieläimiin. Myös tavallisilla turistialueilla Thaimaassa, Intiassa tai Balilla voi esiintyä rabiesta eikä esimerkiksi apinoihin tai koiriin pidä koskea.
  • Välittömästi eläimen pureman tai limakalvojen nuolaisun jälkeen haava puhdistetaan ja hakeudutaan lääkäriin.
  • Heti altistuksen jälkeen aloitettu asianmukainen immunoglobuliini- ja rokotushoito pelastavat ihmisen aina.
  • Rokotushoidosta on hyvä pyytää erillinen todistus, josta ilmenevät käytetty rokote, valmistaja, eränumero, annostelutapa ja rokotusajankohta.
  • Rokotussarjaa jatketaan tarvittaessa kotimaassa.

Rokote

Ennen altistusta annettuna (pre-exposure)

Ennalta ehkäisevää rokotusta voidaan harkita matkailijalle, jos oleskelu tartuntariskin alueella kestää tavanomaista turistimatkaa kauemmin tai jos kyseessä on omin päin matkailu hyvin alkeellisilla alueilla ilman yksityiskohtaista matkasuunnitelmaa.

Tavallisille turistimatkalle rokotusta ei yleensä suositella, sillä turistialueilla tartunnan riski on vähäinen ja mahdollisen altistumisen jälkeen hoitoon pääsee yleensä nopeasti. Koska immunoglobuliinin (ks. kohta Altistuksen jälkeen annettuna (post-exposure)) saaminen saattaa monissa kehittyvissä maissa olla vaikeaa, paljon matkustava voi kuitenkin harkita ennalta ehkäisevän rokotesarjan ottamista. Sen antama suoja katsotaan matkailijalla elinikäiseksi, mutta on muistettava , että mahdollisen altistuksen jälkeen haava tulee puhdistaa perusteellisesti ja henkilön tulee hakeutua mahdollisimman pian lääkärin arvioon kahta tehosteannosta varten (ks. kohta Altistuksen jälkeen annettuna (post-exposure)).

Silloin, kun inaktivoitua kokosolurokotetta (Rabies-Imovax) ei ole Suomessa saatavilla, sen tilalla käytetään samankaltaista Verorab-rokotetta (tietoa valmisteesta ja sen käyttövalmiiksi saattamisesta vain englanniksi «http://www.meppo.com/pdf/drugs/1813-VERORAB-1321626803.pdf»3). Rokotteet vastaavat immunologisesti toisiaan. Toisella rokotteella aloitettua rokotussarjaa voidaan jatkaa toisella valmisteella. Suositus ehkäiseväksi perussarjaksi on kolme pistosta päivinä 0, 7 ja 21 tai 28. Lasten annos on sama kuin aikuisten.

Tehosterokotuksia ei rutiininomaisesti tarvita täydellisen ennaltaehkäisevän (kolme annosta) tai altistuksen jälkeisen (neljä tai viisi annosta) rokotussarjan saaneille. Kuitenkin henkilöille, jotka toimivat tehtävissä, joissa todennäköisesti altistuu toistuvasti tartunnalle (esimerkiksi käsittelee rabiesvirusta laboratoriossa), tehosterokotus annetaan vasta-ainetutkimusten perusteella. Tehosterokotus annetaan, jos vasta-ainetaso rabiesvirusta vastaan on < 0,5 IU/ml. Suoja on syytä varmistaa vasta-ainetutkimuksin 6 kk – 2 vuoden välein tartuntariskistä riippuen.

Haittavaikutukset «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset»4. Raskaana olevien «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/raskaana-olevien-rokotukset»5 ja lääketieteellisten riskiryhmien rokottaminen «https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/laaketieteellisten-riskiryhmien-rokottaminen»6

Altistuksen jälkeen annettuna (post-exposure)

Rabies johtaa oireiden puhjettua aina kuolemaan. Vuorokauden kuluessa altistumisesta aloitetulla asianmukaisesti toteutetulla rokotushoidolla ja mahdollisella immunoglobuliiniannoksella tauti voidaan aina estää (taulukko «»1).

Rabiesaltistuksen jälkeen puremakohta pestään välittömästi runsaalla saippuavedellä, ja mikäli mahdollista, huuhdellaan 70 % alkoholilla (esimerkiksi käsihuuhteella), minkä jälkeen aloitetaan mahdollisimman pian estohoito. Aikaisemmin rokottamattomille annetaan yksi annos (20 KY/kg) rabiesimmunoglobuliinia ja neljä annosta rokotetta. Rokotteet annetaan päivinä 0, 3, 7 ja 14 lihaksensisäisinä injektioina. Rokotteen lasten annos on sama kuin aikuisten. Rokotetta ei pidä antaa pakaraseutuun, jossa teho voi olla oleellisesti heikompi.

Mikäli altistunut ei ole saanut suosituksen mukaista immunoglubuliinia alkuvaiheessa, haava on jäänyt puhdistamatta asianmukaisesti tai jos altistunut on immuunipuutteinen, annetaan viides annos päivänä 28. Tämä ohje poikkeaa valmistajan suosituksesta. Mikäli on epävarmaa, tarvitseeko altistunut viidennen rokoteannoksen, sen voi antaa, koska ylimääräisestä rokoteannnoksesta ei ole haittaa.

Immunoglobuliini annetaan ensimmäisen rokoteannoksen kanssa samaan aikaan. Poikkeustapauksissa se voidaan antaa myöhemminkin, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä päivänä ensimmäisestä rokotuksesta. Immunoglobuliini infiltroidaan haavaan ja sen ympäristöön, jos mahdollista. Mikäli koko annosta ei saada kulumaan näin, ruiskutetaan loput lihaksensisäisesti esimerkiksi reisilihakseen (eri paikkaan kuin rokote).

Altistuksen jälkeistä rokote- ja immunoglobuliinihoitoa ei saa jättää antamatta, vaikka altistuksesta olisi kulunut jo pitempään (jopa useita kuukausia). Sitä ei kuitenkaan aloiteta, jos altistuneelle on jo kehittynyt rabieksen oireita. Mikäli rokotesarja on aloitettu matkakohteessa, se tulee jatkaa yllä olevan aikataulun mukaisesti loppuun matkan jälkeen kotimaassa.

Jos altistunut henkilö on aiemmin saanut täyden pre-rokotussarjan (3 annosta) tai post-exposure-rokotusarjan (neljä tai viisi annosta), hänelle annetaan altistuksen jälkeen vain kaksi annosta rokotetta päivinä 0 ja 3. Immunoglobuliinia ei tässä tapauksessa tarvitse antaa. Mikäli altistunut on syvästi immuunipuutteinen (elinsiirtopotilas tai AIDS-vaiheessa oleva HIV-potilas), hän tarvitsee aiemmasta rokotesarjasta huolimatta täyden altistuksen jälkeisen hoidon.

Kehityvissä maissa käytetään edelleen eläinten aivoista valmistettuja rokotteita, jotka voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia toisin kuin turvalliset soluviljelmissä tuotetut rokotteet.

  1. Lisäksi syvästi immuunipuutteisellle, kuten elinsiirtopotilaalle tai AIDS-vaiheessa olevalle immunoglobuliini
  2. Potilaalle, joka on aiemmin saanut täyden ennaltaehkäisevän (3 annosta) tai altistuksen jälkeisen (4 tai 5 annosta) rokotussarjan, riittää kevennetty rokotussarja päivinä 0 ja 3 altistuksen jälkeen. Syvästi immuunipuutteiselle annetaan kuitenkin täysi altistuksen jälkeinen hoito (immunoglobuliini + 5 annosta rokotetta).
  3. Rokotussarja voidaan keskeyttää, jos epäilty eläin on koira tai kissa ja se on edelleen oireeton 10 vrk karanteenin jälkeen tai jos laboratoriotutkimuksissa varmistuu, ettei eläin ollut raivotautinen.
AltistumistapaHoito
Syljen joutuminen terveelle iholle, eläimen koskettaminenEi rokote- tai immunoglobuliinihoitoa.
Paljaan ihon näykkäisystä johtuva naarmu tai hankauma, joka ei vuoda verta.Rokotussarja 1,2,3
Ihon läpäisevä purema, tai syljen joutuminen rikkoutuneelle iholle tai limakalvolle. Lepakon purema, näykkäisy tai raapaisu.Rokotussarja + immunoglobuliinipistos ensimmäisen rokotuksen yhteydessä 2, 3,