Etusivu » CLA eli konjugoitunut linolihappo

CLA eli konjugoitunut linolihappo

100 kysymystä ravinnosta
15.10.2015
Antti Aro

CLA on mahdollisesti syövän vaaraa pienentävä maidon rasvahappo. Kaupallisten CLA-seosten väitetty teho ja turvallisuus ovat epävarmoja.

CLA on yhteisnimitys ryhmälle monityydyttymättömiä rasvahappoja, joissa on linolihapon tavoin 18 hiiliatomia ja kaksi kaksoissidosta. Kaksoissidokset ovat konjugoidussa asemassa, eli niiden välissä on vain yksi hiiliatomi, kun rasvahapoissa välissä on tavallisesti kaksi hiiliatomia. Konjugoituneita rasvahappoja voi syntyä myös vapaiden radikaalien vaikutuksesta monityydyttymättömistä rasvahapoista. Näiden konjugoituneiden dieenien rakenne on kuitenkin epävakaa, koska niissä on vapaa radikaali. CLA:ssa ei ole radikaaleja, ja rakenne on kemiallisesti stabiili.

CLA ehkäisee kokeellisen rintasyövän kehitystä hiirissä. Vaikutus todettiin sattumalta kokeissa, joissa haettiin paistetusta naudan jauhelihasta syöpää aiheuttavia aineita. Yllättäen kokeissa löytyi syövältä suojaava aine, joka osoittautui konjugoituneeksi linolihapoksi. CLA:ta löytyy muutama prosentti märehtijöiden maidon ja lihan rasvoista. Tämä luonnollinen isomeeri sisältää cis-kaksoissidoksen hiiliketjun keskellä asemassa 9 ja trans-kaksoissidoksen asemassa 11. Markkinoille on ilmaantunut myös linolihaposta kemiallisesti tuotettuja CLA-valmisteita, joissa on sekoitus eri isomeereja, yleisimpänä 10-trans,12-cis-CLA. Tällä CLA-seoksella on eläinkokeissa todettu rasvakudosta vähentävä ja lihaskudosta lisäävä vaikutus. Joitakin kokeita on tehty myös ihmisillä muutaman gramman päiväannoksilla. Vaikutus rasvan määrään on jäänyt epävarmaksi, eikä selvää vaikutusta ole todettu lihasten määrään eikä kehonpainoon. Vaikka vaikutus ihmisissä on jäänyt epävarmaksi, on CLA-kapseleita myyty etenkin Yhdysvalloissa runsaasti laihduttajille ja kehonrakentajille. CLA-seoksen vaikutukset ihmisen aineenvaihduntaan tunnetaan puutteellisesti. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että CLA-seoksen yleisin isomeeri heikentää insuliinin vaikutusta toisin kuin tapahtuu luonnollisessa laihduttamisessa.

Eläinkokeiden mukaan syövän kehitykseen kohdistuva vaikutus liittyy juuri luonnolliseen 9-cis,11-trans CLA-isomeeriin. Tämän isomeerin vaikutuksia ei ole voitu erikseen tutkia ihmisessä. Yhdessä suomalaisessa aineistossa rintasyöpään sairastuneet naiset olivat saaneet niukemman juuston käytön takia ravinnostaan vähemmän luonnollista CLA:ta kuin terveet verrokit. Tätä löydöstä ei kuitenkaan ole vahvistettu muissa aineistoissa.

CLA:n määrä maidossa on runsaampi laidunkautena kuin sisäruokinnan aikana, mikä johtuu lehmän runsaammasta monityydyttymättömien rasvahappojen saannista. Määrää voidaan suurentaa enemmänkin syöttämällä lehmille runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja. Samalla lisääntyy myöskin CLA:n esiasteen 11-trans-vakseenihapon määrä ja tyydyttyneiden rasvahappojen määrä vastaavasti pienentyy. Trans-vakseenihapon vaikutuksia seerumin kolesteroliin ei ole erikseen tutkittu, joten tällaisen maitorasvan koostumuksen muutoksen kaikkia vaikutuksia ihmisen terveyteen ei vielä tarkoin tunneta.

Luonnollisen CLA-isomeerin saanti meijerituotteista ja märehtijöiden lihasta on melko niukkaa, joitakin satoja milligrammoja päivässä. Tällaisten määrien vaikutuksia ihmisen terveyteen ei tunneta. Kapseleiden CLA-seoksen vaikutukset lihavuuteen ja lihaksikkuuteen ovat ihmisissä olemattomat, mutta vaikutus sepelvaltimotaudin «Sepelvaltimotauti»1 riskitekijöihin on kiistatta haitallinen samoin kuin muillakin trans-rasvahapoilla. CLA-seoksen suositeltuja usean gramman annoksia ei tulisikaan lainkaan käyttää.