Etusivu » Glomerulusten suodatusnopeus (GFR) arvioituna CKD-EPI-kaavalla (Pt-GFReEPI)

Glomerulusten suodatusnopeus (GFR) arvioituna CKD-EPI-kaavalla (Pt-GFReEPI)

Laboratoriotutkimusten tulkinta
3.3.2021
yleislääketieteen erikoislääkäri Satu Tunturi

GFR viitearvot (HUSLAB) (ks. Viitearvojen tulkinta1)

  • 18–39 v: yli 89 ml/min/1.73 m2
  • 40–49 v: yli 83 ml/min/1.73 m2
  • 50–59 v: yli 77 ml/min/1.73 m2
  • 60–69 v: yli 69 ml/min/1.73 m2
  • 70 v tai yli: yli 59 ml/min/1.73 m2

Munuaisten toimintaa on pitkään mitattu kreatiniinimäärityksellä2, mutta nykyään suurin osa laboratorioista ilmoittaa kreatiniinin kylkiäisenä automaattisesti myös GFR-arvon. GFR (= glomerular filtration rate) tarkoittaa glomerulusten eli hiussuonikerästen suodatusnopeutta munuaisissa. Laskukaavalla kreatiniiniarvosta saatu GFR-arvo on tarkempi munuaistoiminnan kuvaaja kuin pelkkä kreatiniini. GFR:lle on useita laskukaavoja, joista CKD-EPI-kaava on paras (taulukko «Glomerulussuodosnopeuden laskenta CKD-EPI -yhtälöllä»1). Lyhenne tulee sanoista Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Henkilön painoa ei tarvitse tietää eikä käyttää laskennassa, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1.73 m2 kohti. GFR-kaavaa voidaan käyttää ainoastaan aikuisilla (yli 18-vuotiailla).

GFR-arvoon vaikuttavat samat syyt kuin kreatiniiniinkin. Huononeva munuaistoiminta ilmenee laskukaavasta johtuen kreatiniiniarvon2 nousuna mutta GFR:n laskuna.

GFR ei sovellu munuaisten äkillisen vajaatoiminnan arviointiin akuuttivaiheessa, koska kreatiniinipitoisuus muuttuu liian hitaasti. GFR-arvo soveltuu pitkäaikaisen eli kroonisen munuaisten vajaatoiminnan seurantaan. Esimerkiksi GRF-arvot 30–59 kuvaavat kohtalaista ja arvot 15–29 vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa. GFR-arvoja < 15 esiintyy potilailla, jotka saavat keinomunuais- eli dialyysihoitoa.

GFR:n määritystä käytetään riskipotilailla joidenkin lääkkeiden käytön aloituksen tai annoksen suurentamisen yhteydessä.

Taulukko 1. Glomerulussuodosnopeuden laskenta CKD-EPI -yhtälöllä
Sukupuoli, P -KreaLaskentayhtälö
Nainen, ≤ 62GFRe = 144 × (P -Krea/61.9)-0.329 × 0.993Ikä
Nainen, > 62GFRe = 144 × (P -Krea/61.9)-1.209 × 0.993Ikä
Mies, ≤ 80GFRe = 141 × (P -Krea/79.6)-0.411 × 0.993Ikä
Mies, > 80GFRe = 141 × (P -Krea/79.6)-1.209 × 0.993Ikä
Plasman kreatiniinin (P-Krea) yksikkö on µmol/l ja GFRe:n ml/min/1.73 m2. Ikä lasketaan täysinä vuosina; sen tulee olla vähintään 18 v. Afrikkalaisperäisillä amerikkalaisilla yhtälöihin sisältyy lisäkerroin 1.159.