Etusivu » Kesäviinat kyläkaupasta?

Kesäviinat kyläkaupasta?

Kolumni
27.6.2016
lääketieteen tohtori Matti Rautalahti

Monen suomalaisen kesälomaan kuuluu heittää vapaavaihde päälle myös vahvempien juomien suhteen. Kesää vietetään perinteisesti mökeillä ja ne taasen yleensä sijaitsevat kaukana "pitkäripaisista" eli Alkoista. Pitäisikö kaikenlaista vapaata valintaa korostavassa ajassamme myös olutta väkevämpiä alkoholijuomia saada jokaisesta kyläkaupasta? Vastaus riippuu tietysti vastaajasta ja hänen näkökulmastaan.

Alkoholijuomat eivät ole mitään tavallisia kuluttajatuotteita, sillä niiden käyttöön liittyy useiden vakavien sairauksien ja erilaisten sosiaalisten ongelmien vaara. Terveydenhuollon naisasiakkaista joka kymmenes ja miesasiakkaista joka viides on alkoholin ongelmakäyttäjä.

Lukuisissa eri maissa tehdyissä selvityksissä tehokkaiksi alkoholin kulutukseen vaikuttamisen keinoiksi on todettu verotuksella ohjattu hintapolitiikka, valvotut ikärajat ja saatavuuden rajoittaminen. Vaikuttamattomiksi keinoiksi on vastaavasti todettu viestintäkampanjat. Siksi juuri nyt turuilla ja toreilla kampanjoivat alkoholiteollisuuden puhemiehet ja -naiset huutavat kampanjoiden puolesta ja todellisia tehokeinoja vastaan.

Keskioluen myynnin vapauduttua ja monien muiden alkoholituotteiden myyntirajoitusten lievennyttyä lähes 50 vuotta sitten juomien kulutus ja alkoholiperäiset kuolemat kaksinkertaistuivat. Seuraava suuri alkoholilain muutos 20 vuotta sitten vähensi edelleen rajoituksia, lisäsi kulutusta ja jälleen alkoholikuolemien määrä kaksinkertaistui. Alkoholiveron pienentäminen 12 vuotta sitten lisäsi melkein heti alkoholin kulutusta ja tilastoissa näkyi erityisesti alkoholiperäisten tapaturmakuolemien lisääntyminen.

Alkoholi on myös keskeinen terveyserojen syy. Alkoholi tappaa Suomessa ja monissa Euroopan maissa pienituloisia ja vähän koulutettuja. Suomessa alkoholikuolleisuus on vähiten koulutetuilla kolme kertaa suurempaa kuin korkeimmin koulutetuilla. Terveyden eriarvoisuuden taustalla on elinolojen, elintapojen ja psyykkisten tekijöiden yhteisvaikutus, jonka alkoholi sitoo yhteen.

Viime vuosina olemme saaneet parempia uutisia. Nuorten alkoholin kulutus on laskenut ja monet nuoret eivät juo lainkaan alkoholijuomia. Myös kokonaiskulutus on laskenut. Ajanjaksolle osuu myös neljä alkoholiveron ja sen seurauksena hintojen korotusta.

Julkisuudessa esiin nostettu ja joidenkin poliitikkojen populistisesti kannattama ajatus vähittäistavarakaupassa myytävien alkoholituotteiden myyntiajan pidentämisestä ei ole kansanterveyttä ja hyvinvointia edistävää alkoholipolitiikkaa.

Tuoreen selvityksen mukaan myöskään suomalaiset itse ei halua löysempää otetta alkoholiin. Veikko Vennamoa lainatakseni, "Kyllä kansa tietää!"

Matti Rautalahti

Pääsihteeri