Linkit
 ABST-lomakkeet
 Anatomia
 Anestesiologia
 Apteekkialan linkkejä
 Apurahoja
 Endokrinologia
 Gastroenterologia
 Harvinaiset sairaudet
 Hoitajayhdistykset
 Ihotaudit
 Infektiotaudit
 Kardiologia
 Keuhkotaudit
 Kirurgia
 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 Lääketieteen ja terveydenhuollon linkkilistoja
 Lääketieteen tietokantoja
 Lääketieteen uutisia
 Lääketieteen verkkolehtiä
 Naistentaudit
 Neurologia
 Näyttöön perustuva lääketiede
 Opiskelu ja koulutus
 Patologia
 Pediatria
 Perinnölliset sairaudet
 Potilasjärjestöjä
   ADHD-liitto ry ADHD-liitto ry on valtakunnallinen ADHD- ja MBD-yhdistysten kattojärjestö.
   Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry on asiantuntijajärjestö, jonka perustehtävänä on tukea aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ja heidän omaistensa sekä dysfaattisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä arjessa selviytymistä. Sivuilla tietoa mm. sopeutumisvalmennuksesta ja tuetuista lomista.
   A-klinikkasäätiö  
   Allergia -ja astmaliitto Tietoa allergioista ja astmasta sekä liiton toiminnasta.
   Atopialiitto Tietoa atooppisesta ihottumasta, kuivan ihon hoidosta ja atopiayhdistysten toiminnasta.
   Crohn ja Colitis ry Crohnin tautia, colitis ulcerosaa ja muita suolistosairauksia sairastavien potilasjärjestö.
   Diabetesliitto Järjestön kotisivut. Tietoa julkaisuista, jäsenyhdistyksistä, kursseista ym. Linkkivinkkejä. Perustietoa diabeteksesta.
   Epilepsialiitto Kohtauspaikka epilepsiaa sairastaville.
   FINNILCO ry Avanneleikattujen yhdistys.
   Hengitysliitto "Monipuolista toimintaa hyvän hengittämisen ja elämän puolesta." Järjestö (ent. Keuhkovammaliitto) täyttää 60 vuotta vuonna 2001.
   Hyvän mielen talo ry Mielenterveysyhdistys, joka auttaa toiminnallaan mielenterveyskuntoutujia ja heidän omaisiaan. Toimintamuotoja ovat mm. tiedotustoiminta, sosiaalineuvonta, kotikuntoutus, koulutus- ja kurssitoiminta jne.
   Invalidiliitto  
   Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten ja heidän perheidensä edunvalvontajärjestö, jonka sivuilla tietoa mm. kursseista ja tapahtumista.
   Kehitysvammaliitto Tietoa kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaliiton ajankohtaisesta toiminnasta.
   Kuuloliitto ry Kuulohuoltoliitto on huonokuuloisten ja kuuroutuneiden valtakunnallinen vaikuttamis- ja palvelujärjestö.
   Kuurojen Liitto ry.  
   Käpy ry Kätkyt- ja lapsikuolemaperheiden yhdistys.
   Lihastautiliitto ry. Tietoa eri lihastaudeista, liiton palveluista, harrastustoiminnasta ym.
   Mielenterveyden keskusliitto ry Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveyspotilaita ja -kuntoutujia koskevien kysymysten asiantuntijajärjestö.
   Muistiliitto (Ent. Alzheimerliitto) Tietoa jäsenyhdistyksistä, dementiasta ja sen oireista, tukimuodoista ym.
   Munuais- ja maksaliitto ry Tietoa munuais- ja maksasairauksista ja elinsiirroista.
   Näkövammaiset Lapset ry. Näkövammaisten lasten vanhempien yhdistyksen sivut.
   Psoriasisliitto Psoriasistietoa, kysymys-vastauspalvelu ym.
   Rintasyöpäyhdistys ry Vertaistuen yhteisö rintasyöpäpotilaille.
   SLE-yhdistys Tietoa SLE-taudista (systeeminen lupus erythematosus).
   Suomen Keliakialiitto ry Sivuilla mm. paikallisyhdistysten ja tukihenkilöiden yhteystiedot sekä selostus keliakiasta käännettynä tärkeimmille matkailukielille.
   Suomen Kuurosokeat ry  
   Suomen MG-yhdistys Tietoa myastenia gravis -sairaudesta, sen hoidosta ja kuntoutuksesta.
   Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhimman vapaaehtoisen mielenterveysjärjestön sivut.
   Suomen Migreeniyhdistys ry  
   Suomen MS-liitto ry.  
   Suomen Nivelyhdistys ry Niveltieto.net on maan ainoa nivelrikosta ja tekonivelistä laajasti kertova ja opastava sivusto.
   Suomen Osteoporoosiliitto ry Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tarkoituksena on toimia osteoporoosiperäisten luunmurtumien ja muiden luusairauksien ehkäisemiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi.
   Suomen Parkinson-liitto ry Tietoa Parkinsonin taudista, dystoniasta ja Huntingtonin taudista.
   Suomen Perthes Potilasyhdistys r.y. Tietoa Perthesin taudista.
   Suomen Reumaliitto ry.  
   Suomen Selkäliitto  
   Suomen Sydänliitto Tietoa liiton toiminnasta sekä sydämen terveydestä ja hoidosta.
   Suomen änkyttäjien yhdistys ry Suomen änkyttäjien yhdistys ry (SÄY) on perustettu vuonna 1969 edistämään änkyttäjien keskinäistä yhteydenpitoa, helpottamaan änkyttävien ihmisten elämää ja toimimaan heidän edunvalvojanaan.
   Syke ry. Sydän- ja keuhkosiirrokkaat
   Syömishäiriöliitto - SYLI ry Valtakunnallinen järjestö, jonka toiminnan pohjana on yhteinen kokemustieto syömishäiriösairauksista.
   Syöpäjärjestöt Suomen syöpäjärjestöjen sivut. Tietoa eri syövistä, neuvontapalvelu, verkkokauppa ym.
   Unettomat ry Potilasjärjestö Unettomat ry:n tarkoituksena on tuoda yhteen unettomuudesta kärsivät sekä eri alojen ammattiauttajat.
   Jaatinen - vammaisperheiden monitoimikeskus ry Vammaista lasta koskevaa tietoa ylitse diagnoosi- ja kuntarajojen. Sivuille on koottu ammattilaisten ja perheiden antamia käytännön vinkkejä niihin erityistilanteisiin, joita vammaisten lasten kanssa elävä tai työskentelevä kohtaa.
   Rokotusinfo ry Tarjoaa lukijalle mahdollisuuden tutustua rokotteiden ja rokottamatta jättämisen hyödyistä ja haitoista.
 Psykiatria
 Radiologia
 Silmäsairaudet
 Sisätaudit
 Terveystietoa
 Urologia
 Veritaudit
 Virologia
 Yleislääketiede