Estääkö K2-vitamiini sepelvaltimon kalkkiutumista?

Uutiset
5.1.2017
Lääketietokannat - toimitus
Lääketietoa

Maastrichtin yliopistossa valmistuu vuoden 2017 lopussa tutkimus (VitaK-CAC), joka selvittää estääkö K2-vitamiini sepelvaltimon kalkkiutumista (1). Tutkittaville koronaaripotilaille annetaan satunnaistetussa kaksoissokeassa koejärjestelyssä joko 360 mikrogrammaa K2-vitamiinia (MK7, n=90) tai plaseboa (n=90) 24 kuukauden ajan. Päätetapahtuma on sepelvaltimon kalkkiutumisen (CAC, coronary artery calcification) etenemisen ero ryhmien välillä.

Mitä ovat K-vitamiinit?

Ihmiselle luonnollisin K-vitamiini on vihreän kasvikunnan K1-vitamiini (fyllokinoni), jonka tunnetuin vaikutus on veren hyytymistekijöiden aktivaatio. K2-vitamiineista (menakinoneista) tärkeimmät ovat eläinkunnan menakinoni MK4 ja käymisen kautta tuotettujen elintarvikkeiden menakinoni MK7.

Mitä on CAC?

Sepelvaltimon intiman rappeutuva pullistuma aiheuttaa iskemian ja infarktin. Tätä edeltävä subkliininen tapahtuma on sepelvaltimon median kalkkiutuminen, joka jäykistää suonta ja lisää kliinisesti oireilevan intimaplakin riskiä. Sepelvaltimoiden kalsiumin määrää (CAC) mitataan tietokonetomografialla ja näin saatu tieto on subkliininen ennustetekijä koronaaritaudille (2). Sepelvaltimon median kalkkiutumiseen liittyy jopa kymmenkertainen kardiovaskulaaritapahtuman riski silloinkin, kun tavanomaisten riskitekijöiden vaikutus on vakioitu. Sepelvaltimoiden kalkkiutumisen aste (CAC score) on eräs tärkeimmistä verenkiertotapahtuman ennustetekijöistä. Kääntäen, kalkkiutuman puuttuminen oireettomalla henkilöllä liittyy erittäin matalaan verenkiertotapahtuman riskiin (3).

K-vitamiini ja CAC

K-vitamiini aktivoi pehmytkudosten kalkkiutumista estävää matriksi GLA-proteiinia (MGP). K-vitamiinin puute lisää valtimoiden kalkkiutumista, ja kokeellisesti K-vitamiinin runsaalla saannilla on voitu vähentää kalkkiutumista ja palauttaa valtimon elastisuutta (4). Väestötutkimuksessa inaktiivisen MGP:n määrä korreloi valtimoiden jäykkyyteen (5). Kolme vuotta kestäneessä satunnaistetussa, kaksoissokeassa ja plasebokontrolloidussa tutkimuksessa MK7 (180 mikrog/vrk) palautti kaulavaltimon elastisuutta muutoin terveillä koehenkilöillä (6). Toisaalta suuriannoksisella K2-vitamiinin MK4-muodolla (45 mg/vrk) ei saatu avoimessa vuoden kestäneessä tutkimuksessa edullista vaikutusta sepelvaltimon elastisuuteen (7).

Vuoden 2017 lopulla valmistuva kontrolloitu VitaK-CAC –tutkimus antanee tärkeätä tietoa K-vitamiinin puutteen yhteydestä valtimoiden kalkkiutumiseen. Tähänastista tietoa sekoittaa se, että K-vitamiinin biologia ja farmakologia on vasta selvittelyssä. Viimeisimmän tiedon mukaan MK7-muodolla on muita K-vitamiineja parempi hyötyosuus ja pitempi vaikutusaika, mikä saattaa selvittää ristiriitaiset tutkimustulokset silloin, kun on käytetty sekä K1- että K2-vitamiinin MK4-muotoja.

Kirjoittaja on Ilari Paakkari, emeritusprofessori

Kirjallisuus:

  1. Vossen LM ym. 2015. Menaquinone-7 Supplementation to Reduce Vascular Calcification in Patients with Coronary Artery Disease: Rationale and Study Protocol (VitaK-CAC Trial). Nutrients, 7(11), 8905–8915.
  2. Henein MY 2013. The natural history of coronary calcification: A meta-analysis from St Francis and EBEAT trials. International Journal of Cardiology, 168(4), 3944–3948.
  3. Qazi AH 2016. Computed Tomography for Coronary Artery Calcification Scoring: Mammogram for the Heart. Progress in Cardiovascular Diseases, 58(5), 529–536.
  4. Paakkari I 2016. K-vitamiini: koagulaatiosta kalkkiutumiseen. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim;132(19):1755–62.
  5. Pivin E 2015. Inactive Matrix Gla-Protein Is Associated With Arterial Stiffness in an Adult Population–Based StudyNovelty and Significance. Hypertension, 66(1), 85–92.
  6. Knapen M 2015. Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women. A double-blind randomised clinical trial. Thrombosis and Haemostasis, 113(5), 1135–1144.
  7. Ikari Y 2016. Impact of menaquinone-4 supplementation on coronary artery calcification and arterial stiffness: an open label single arm study. Nutrition Journal, 15(1), 53.