Takotsubo kardiomyopatian erottaminen sydäninfarktista

Uutiset
17.8.2017
Kustannus Oy Duodecim
Väitöskirjat

Takotsubo kardiomyopatia (TTK) on akuutti sydänkohtaus, joka muistuttaa oireiltaan sydäninfarktia. Myös monet sydänfilmilöydökset, kuten ST-tason muutokset, ovat samankaltaisia. Toisin kuin tavallisessa sydäninfarktissa, TTK-potilailla ei todeta merkittävää sepelvaltimotautia. TTK-potilaiden tyyppilöydös on sydänlihaksen laaja-alainen lamautuminen, joka normaalistuu seurannassa.

TTK:n ilmaantuvuus on noin 2 % kaikista sydäninfarktin oirein sairaalaan päätyvistä potilaista. Sydäninfarktin luotettava erottaminen TTK:sta vaatii samankaltaisten ensivaiheen oireiden ja löydösten vuoksi sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen. Potilaiden jatkohoito eroaa merkittävästi, minkä vuoksi diagnoosin pääseminen varhain on tärkeää.

Oireyhtymän syntymekanismi on tuntematon. Sitä esiintyy lähes yksinomaan vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla, ja usein kohtausta edeltää akuutti stressitilanne. Monista teorioista todennäköisimpänä pidetään suurien katekoliamiinipitoisuuksien aiheuttamaa sydänlihaksen lamautumista. Myös keskeytynyttä sydäninfarktia on pidetty mahdollisena selityksenä. Tällöin nopeasti liukeneva sepelvaltimotukos aiheuttaisi ohimenevän sydämen lamautumisen, muttei olisi enää nähtävissä sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa.

Oireyhtymän syntymekanismi on tuntematon. Sitä esiintyy lähes yksinomaan vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla, ja usein kohtausta edeltää akuutti stressitilanne. Monista teorioista todennäköisimpänä pidetään suurien katekoliamiinipitoisuuksien aiheuttamaa sydänlihaksen lamautumista. Myös keskeytynyttä sydäninfarktia on pidetty mahdollisena selityksenä. Tällöin nopeasti liukeneva sepelvaltimotukos aiheuttaisi ohimenevän sydämen lamautumisen, muttei olisi enää nähtävissä sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa.

Tutkimuksen aineisto sisälsi 92 TTK-potilasta. Ensimmäisessä osatyössä vertailimme TTK:ta ja sydäninfarktia sairastavien potilaiden akuuttivaiheen sydänfilmimuutoksia. Muodostamamme kriteeristö pystyi erottelemaan TTK:n sydäninfarktista 63%:n herkkyydellä ja 93%:n tarkkuudella. Tämä tarkkuus ei kuitenkaan riitä siihen, että potilaan päivystyksellisestä sepelvaltimoiden varjoainekuvauksesta voitaisiin pidättäytyä ST-nousun yhteydessä.

Toisessa osatyössä analysoimme TKK- ja sydäninfarktipotilaiden sekä terveiden verrokkien veren hyytymistekijäpitoisuuksia. Akuutin vaiheen reaktion merkkiainetasot vastasivat potilasryhmillä toisiaan. Verisuonitukoksissa kohoava d-dimeeripitoisuus oli TTK-potilailla samaa tasoa kuin verrokeilla, mutta merkittävästi matalampi kuin infarktipotilailla. Tulokset eivät tue teoriaa keskeytyneestä sydäninfarktista TTK:n laukaisijana.

Viimeisessä osatyössä vertasimme sydänlihaksen ja sepelvaltimoiden rakenteeseen vaikuttavien entsyymien, matriksin metalloproteinaasi 8:n (MMP-8) ja tämän estäjän (TIMP-1) pitoisuuksia TTK- ja sydäninfarktipotilailla. TIMP-1 pitoisuus pystyi erottamaan TTK:n ja sydäninfarktin toisistaan kliinisessä käytössä olevaa Troponiini T:tä paremmin. Lisäksi havaitsimme, että TTK potilaiden vasemman kammion heikentynyt supistuvuus oli yhteydessä matalaan MMP-8/TIMP-1 suhteeseen.

Tulokset vahvistivat aiempia käsityksiä katekoliiniamiinien tärkeästä roolista TTK:n synnyssä. MMP-8 ja TIMP-1 pitoisuuksien käyttöä TTK:n erotusdiagnostiikassa ja vaikeusasteen arvioimisessa on syytä tutkia tarkemmin.

Olavi Parkkosen väitöskirja "Takotsubo cardiomyopathy - Differentiation from acute coronary syndrome by electrocardiography and biochemistry" tarkastettiin 18.8. Helsingin yliopistossa.