Uusi sepelvaltimotautimalli helpottaa sydämen geenihoitojen arviointia

Uutiset
19.4.2018
Kustannus Oy Duodecim
Väitöskirjat

Lääketieteen lisensiaatti Jussi Nurron väitöstutkimuksessa kehitettiin koe-eläimille uusi sepelvaltimotautimalli, jonka avulla pystytään aiempaa paremmin mallintamaan sepelvaltimotaudin aiheuttamaa, rasitukseen liittyvää sydänlihaksen hapenpuutetta. Mallia voidaan vaihtoehtoisesti muokata kuvaamaan sepelvaltimon tukkeutumisesta johtuvaa sydämen vajaatoimintaa. Lisäksi tutkimuksessa onnistuttiin geenilääkkeillä kasvattamaan toimivia verisuonia ja lisäämään sydänlihaksen verenvirtausta jopa terveessä sydämessä.

Tautimallinnus on tärkeää

Geenihoitojen kehitystyössä on tärkeää arvioida hoitoja koe-eläinmallissa ennen potilaskokeita jo potilasturvallisuuden vuoksi. Hoidon tehon tai tehottomuuden osoittaminen tautia mallintavassa koeasetelmassa mahdollistaa myös erilaisten hoitovaihtoehtojen tehokkaamman valikoinnin potilaskokeisiin. Tutkimuksessa kehitetyssä sydämen hapenpuutteen tautimallissa verenvirtauksen osittainen, mutta merkittävä, vähentäminen sepelvaltimossa aiheuttaa sydämessä muutoksia, joita myös pitkään sepelvaltimotautia sairastaneiden potilaiden sydämessä todetaan. Tämä mahdollistaa geenihoitojen vaikutusten luotettavamman arvion sydämen toiminnan parantamisessa.

Geenihoito kasvattaa sydämen verisuonitusta

Väitöskirjatutkimuksen hoitomenetelmillä saatiin kasvatettua verisuonia sekä terveeseen että hapenpuutteesta kärsivään sydämeen koe-eläinmallissa. Potilaiden hoidossa käytettävällä kuvantamismenetelmällä mitattuna uudisverisuonet myös lisäsivät sydänlihaksen verenkiertoa, kun geenihoidon annos oli sopiva. Hoitomenetelmät on mahdollista siirtää sellaisinaan käytettäväksi potilaskokeissa.

Lääketieteen lisensiaatti Jussi Nurron molekulaarisen lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja Gene Therapy for Myocardial Ischemia, Myocardial Ischemia Modeling and VEGFs in Vessel Formation tarkastettiin 20.4. Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.