Hernesniemi neurokirurgian professoriksi Helsingin yliopistoon
 
julkaistu 16.03.2001/Helsingin yliopisto
 
Helsingin yliopiston kansleri on nimittänyt kutsusta neurokirurgian osa-aikaiseen professorin virkaan (35 %) professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori Juha Antero Hernesniemen 1.4.2001 lukien.

Juha Hernesniemi (s. 1947) on väitellyt lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi Zürichin yliopistossa, Sveitsissä, 1973 ja Suomessa 1979. Hänet nimitettiin neurokirurgian dosentiksi Kuopion yliopistoon 1987.'Hän on ollut lääkärinä eri viroissa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurokirurgian klinikalla 1973-77 sekä Kuopion yliopistollisen keskussairaalan neurokirurgian klinikalla 1980-97. Hernesniemi on aikaisemmin nimitetty kutsusta samaan neurokirugian osa-aikaiseen professorinvirkaan Helsingin yliopistossa 1.1.1998- 31.1.2001.