Vanhemmat paras kivunlievitys keskoslapselle
 
julkaistu 22.10.2010/Väitöskirjat
 
Anna Axelinin väitöstutkimuksessa kehitettiin uusi kivunlievitysmenetelmä keskoslasten kivunhoitoon. Menetelmää kutsutaan vanhempien käsikapaloksi. Siinä vanhemmat kokoavat lämpimin käsin lapsen sikiöasentoon kivuliaan toimenpiteen ajaksi ja tarjoavat samalla mahdollisimman paljon kosketusta lapselle.

Hoitomenetelmää tutkittiin vastasyntyneiden teho-osastolla. Axelinin väitöstyössä kävi ilmi, että vanhemmat pystyvät tarjoamaan parhaan kivunlievityksen keskoslapsille kantapääverinäytteenoton ja hengitysteiden imutoimenpiteen aikana.

Vanhempien käsikapalo osoittautui yhtä tehokkaaksi kuin paras nykyisin käytössä oleva kivunhoitomenetelmä suuhun annettava glukoosiliuos ja tehokkaammaksi kuin kipulääkitykseksi annettu suonensisäinen opiaatti. Opiaatti ei lievittänyt keskoslasten pieniin toimenpiteisiin liittyvää kipua.

Käsikapalo on turvallinen menetelmä

Vanhempien tarjoama kivunlievitys oli lapsille turvallisempi kuin glukoosiliuos tai opiaatti. Glukoosiliuos aiheutti keskosille hengityksen epäsäännöllisyyttä, koska liuoksen nieleminen tuotti osalle lapsista vaikeuksia. Opiaatti puolestaan muutti keskoslasten normaalia unen rakennetta.

Suurin käsikapalon tuoma etu oli vanhempien osallistuminen kivunhoitoon. Osallistuminen oli vanhemmille tärkeää ja he kokivat pystyvänsä auttamaan lastaan hädän hetkellä. Kaikki vanhemmat osallistuivat kivunhoitoon, mutta hieman eri tavalla. Äitien osallistumishalukkuus selittyi äidin kiintymyksen tunteilla ja hänen lapsen tehohoitoon liittyvällä stressillä.

Tutkitut lapset olivat iältään noin 28 raskausviikkoa. Kivunlievityksen tehokkuutta tutkittiin kahdessa kokeellisessa tutkimusasetelmassa, joissa myös seurattiin hoitojen vaikutusta lapsen vointiin ja uneen. Vanhemmilta, joiden lapsi oli syntynyt 32–34 raskausviikolla, kerättiin tietoa kivunhoitoon osallistumisesta ja käsikapalon käytöstä kyselylomakkeilla ja haastattelemalla.

Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Turun yliopistollisen keskussairaan lastenklinikan välillä.

Tulevaisuuden haasteena on tämän uuden menetelmän onnistunut käyttöönotto mahdollisimman monessa keskoslapsia hoitavassa yksikössä.

Vanhempien käsikapalo on uusi tehokas ja turvallinen hoitotyön kivunlievitysmenetelmä, joka mahdollistaa keskoslapselle tärkeimpien ihmisten, vanhempien, osallistumisen entistä aktiivisemmin lapsen hoitoon vastasyntyneiden teho-osastolla.

Anna Axelinin väitöskirja, Parents as pain killers in the pain management of preterm infants (Vanhemmat keskoslapsen kivunlievittäjinä), tarkastettiin 22.10. Turun yliopistossa.