Ahdistuneisuus ja unihäiriöt yhteydessä elimistön tulehdustilaan
 
julkaistu 18.12.2011/Väitöskirjat
 
Aiemmissa tutkimuksissa on todettu masennuksen olevan yhteydessä elimistön lievästi kohonneeseen eli nk. elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan. Aiemmin on tiedetty masennuksen ja matala-asteisen tulehdustilan liittyvän useisiin merkittäviin ruumiillisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin, diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään. Matala-asteisen tulehduksen on esitetty olevan välittävä mekanismi mm. sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien ja masennuksen välillä.

Laajassa Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -väestötutkimuksessa kartoitettiin 6 007 henkilön ahdistus- ja masennusoireet sekä unihäiriöiden oireet. Tutkimuksessa todettiin ahdistuneisuuden olevan yhteydessä elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan nuorilla aikuisilla miehillä, kun masennusoireisto suljettiin pois. Vastaavasti myös unihäiriöiden todettiin olevan yhteydessä matala-asteiseen tulehdustilaan. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei voi osoittaa. Löydösten merkittävyyttä lisää se, että vastaavat tutkimukset laajoissa väestöaineistoissa ovat harvinaisia.

Väitöstutkimus osoittaa ahdistuneisuuden ja unihäiriöiden liittyvän masennuksen lisäksi elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan. Tutkimustulos viittaa myös ahdistuneisuuden ja unihäiriöiden liittyvän tautimekanismeihin, joissa elimistön kohonnut lievä tulehdustila on osallisena.

Lääketieteen lisensiaatti Timo Liukkosen väitöskirja, Low-grade inflammation in depression, anxiety and sleep disturbances (Matala-asteinen tulehdustila depressiossa, ahdistuneisuudessa ja unihäiriöissä), tarkastettiin 16.12. Oulun yliopistossa.