Euroopan elintarvikevirasto kohotti D-vitamiinin päivittäisen saannin turvarajoja
 
julkaistu 20.09.2012/Lääketietokannat - toimitus
 
Kesällä 2012 Euroopan elintarviketurvavirasto (EFSA) arvioi uudestaan Euroopan komission pyynnöstä D-vitamiinin saannin turvallisen päiväannoksen (UL, Tolerable Upper Intake Level) ylärajan. Kannanotossa todetaan, että päiväsaannin tasolla 250 μg ei ole osoitettu toksisuutta (NOAEL, No Observed Adverse Effect Level), kun toksisuuden mittarina on käytetty hyperkalsemiaa. Ottaen huomioon toksisuustutkimuksien epävarmuustekijät EFSA päätyi suosittamaan D-vitamiinin turvallisen päiväannoksen ylärajaksi (UL) 100 mikrogrammaa (4000 IU). Suositus koskee aikuisia – myös odottavia äitejä - ja yli 11-vuotiaita lapsia. Ikäryhmässä 1-10 vuotta suurimmaksi turvalliseksi annokseksi arvioitiin 50 μg ja vastasyntyneillä 0-1 vuotta 25 μg perustuen aikuisia pienempään ruumiinpainoon.

Nyt esitetyt suurimmat turvalliset D-vitamiinin saantirajat perustuvat tunnettuun D-vitamiinin liika-annoksen seuraamukseen, hyperkalsemian vaaraan. EFSA toteaa, että esitetyistä muista suuriannoksisen D-vitamiinin pitkäaikaiskäytön vaaroista (lisääntynyt kuolleisuus ja syöpä) ei ole vakuuttavaa näyttöä.

Lähde:
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. EFSA Journal 2012;10(7):2813. [45 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2813. Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal