Alhainen kolesteroli riski iäkkäille
 
julkaistu 07.08.2001/Uutispalvelu
 
Hyvin alhainen kolesteroli lisää kuolemanriskiä iäkkäillä henkilöillä, kirjoittaa Lancet-lehti. Korkean kolesterolin tiedetään olevan sydän- ja verisuonitautien riskitekijä, mutta pitkäaikainen alhainen kolesteroli näyttää myös lisäävän kuoleman riskiä merkittävästi ainakin korkeassa iässä. Amerikkalaistutkijat ovat seuranneet kolesterolitason ja kuoleman yhteyttä kahdenkymmenen vuoden ajan yli 70-vuotiailla havaijilaisilla.

Yli 3500 miehen kolesterolia mitattiin ja seurattiin kaksikymmenvuotisjaksolla osana laajempaa seurantatutkimusta. Keskimääräinen kolesterolitaso laski selvästi iän myötä. Niillä miehillä, joilla kolesteroli oli alhaisin, oli 1.65-kertaa suurempi todennäköisyys kuolla aiemmin kuin miehillä, joilla kolesteroli oli normaali. Tutkittavat olivat japanilais-amerikkalaista väestöryhmää, jolle veren kolesterolipitoisuuden alhaisuus on tyypillistä. Tuloksien perusteella yli 70-vuotiaiden kolesterolitason laskeminen tasolle 4.65 mmol/L ei ole järkevää sydäntautien ehkäisyssä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2001; 358: 351 – 355)

 
Lähde