Korkea kolesteroli varhaislapsuudessa ennustaa korkeaa kolesterolia myöhemmin lapsuudessa
 
julkaistu 25.08.2001/Väitöskirjat
 
Lapsen kolesteroliarvot vuoden iässä ennustavat hyvin kolesteroliarvoja yhdentoista vuoden iässä, etenkin, jos lapsella vuoden iässä on korkeat kolesteroliarvot. LL Markku Kallion väitöstutkimus osoittaa, että rintamaidolta tavalliselle ruoalle vierotetun lapsen kolesterolitaso ennustaa melko hyvin myöhempiä kolesterolitasoja ja että apolipoproteiini E:n (apoE) muoto ja ruokavalio vaikuttavat lapsilla kolesteroliarvoihin. Väitöstutkimuksen mukaan suurella osalla lapsista, joilla on yksivuotiaana korkeat kolesteroliarvot on kolesteroli koholla myös yhdentoista vuoden iässä. Ilmeisesti ruokavalioherkkyyden takia kolesterolitasojen pysyvyys vuosien mittaan on huonointa apoE4 perimän omaavilla lapsilla. Riskiryhmään kuuluvat lapset voitaisiin tunnistaa esimerkiksi neuvolakäyntien yhteydessä toteutettavilla seulonnoilla, ja apoE:n muoto voitaisiin selvittää lapsilta, joilla on korkea kolesterolitaso ja joiden suvussa esiintyy sydäntauteja.

ApoE tyypillä on huomattava vaikutus kolesterolitasoihin ja etenkin siihen, miten kolesterolitaso nousee rasvaisen ruokavalion seurauksena. Väitöstutkimuksen mukaan lapsella, jolla on apoE4-tyyppi, rasvainen ja runsaasti kolesterolia sisältävä rintamaito nostaa lapsen seerumin kolesterolitasoja huomattavasti enemmän kuin vähäkolesterolinen vastike. ApoE4-perimän omaavat lapset ja aikuiset ovat herkkiä ravinnon rasvoille, joten heillä ruokavalion hallinta tuottaa huomattavasti parempia tuloksia kuin niillä ihmisillä, joilla on apoE3 tai apoE2 perimä.

Lasten kolesterolitasoissa tapahtuu ensimmäisen ikävuoden kuluessa huomattavia muutoksia. Imeväisen kolesterolitaso kaksinkertaistuu jo puolen vuoden ikään mennessä ja ruokavalio vaikuttaa selvästi kolesterolitason nousuun. Rintaruokituilla seerumin kolesterolipitoisuus nousee nopeammin ja korkeammalle kuin äidinmaidon vastikkeella ruokitut, mutta ryhmien välinen ero pienenee ensimmäisen ikävuoden loppuun mennessä vastikkeella ruokittujen lasten nostaessa kolesterolitasonsa rintaruokittujen tasolle.

Ihmisen maidossa on runsaasti kolesterolia verrattuna vastikkeisiin, mikä selittää osittain rintamaidon aiheuttaman nopean seerumin kolesterolitason nousun. Nopeasti kasvava imeväinen tarvitsee paljon kolesterolia, joka on tärkeä solukalvojen rakenteelle. Mm. aivoissa on paljon kolesterolia. Kokonaiskolesterolin muutokset johtuvat lähinnä nk. pahan kolesterolin (LDL-kolesterolin) muutoksista, kun taas nk. hyvä kolesteroli eli HDL-kolesteroli ei ole herkkä ravinnon muutoksille.

Kolesterolin lisäksi monet muutkin tekijät kuten apoproteiinit, etenkin apolipoproteiini E (apoE), ovat tärkeitä muuttujia ihmisen rasva-aineenvaihdunnassa. ApoE vaikuttaa etenkin veren kolesterolin takaisinottoon maksassa ja kolesterolin poistumiseen elimistöstä sapessa. ApoE esiintyy kolmena eri muotona apoE2, apoE3 ja apoE4. Näistä apoE4:ää esiintyy suhteellisesti paljon Suomessa ja juuri apoE4:n yleisyys selittää osan suomalaisten korkeista seerumin kolesteroliarvoista.

Sydän ja verisuonitaudit ovat pitkäaikaisia sairauksia, joissa tautiprosessit alkavat verisuonten seinämissä jo nuoruudessa, mutta eivät kuitenkaan varhaislapsuudessa. Imeväinen tarvitsee kaiken sen rasvan ja kolesterolin mitä rintamaidosta saa. Oleellista olisi löytää ne nuoret, joilla on korkea kolesteroli ja suvussa alttius sydäntauteihin, tutkia heiltä mm. apoE -perimä ja räätälöidä kullekin sopiva taudin ehkäisyyn sopiva kokonaisvaltainen suunnitelma painonhallinan, liikunnan ja ruokavalion suhteen.

LL Markku Kallion väitöskirja A follow-up study of serum cholesterol and lipoproteins in children: The effect of diet and apolipoprotein E on cholesterol metabolism, tracking, and screening tarkastetaan Helsingin yliopistossa 24.8. Vastaväittäjänä toimii professori Petri Kovanen.
 
Lähde