Välilihan leikkaamista tulisi välttää
 
julkaistu 19.09.2000/Duodecim
 
Välilihan leikkaamista eli episiotomiaa synnytyksen ponnistusvaiheessa pitäisi välttää Suomessakin, sillä episiotomiaa puoltavia hyvin tehtyjä tutkimuksia ei ole. Erja Halmesmäki toteaa, että kätilöiden ja synnytyslääkäreiden asenteet kaipaavat uudistumista.

Tutkimustulokset osoittavat kiistatta, että episiotomiasta ei ole hyötyä repeämien ehkäisyssä edes imukuppisynnytyksen yhteydessä. Tukholmassa Huddingen sairaalan episiotomiasta pidättäytyvä käytäntö on osoittanut, että vaikeiden repeämien esiintyvyys pysyy pienenä (0.6%), vaikka vain 1%:lle kaikista uudelleensynnyttäjistä tehdään episiotomia.