Hypnoosilla uutta tietoa kielellisestä hahmottamisesta
 
julkaistu 13.12.2002/Uutispalvelu
 
Kun olemme kerran oppineet lukemaan, sanojen lukeminen ja tulkitseminen tapahtuu automaattisesti, halusimme sitä tai emme. Tästä osoituksena on pidetty ns. Stroop-testiä, jossa koehenkilöä pyydetään tunnistamaan minkä värisiä eri värein kirjoitetut sanat ovat. Kun väri ja sana ovat ristiriidassa, esimerkiksi sana punainen on kirjoitettu sinisellä, koehenkilöt tunnistavat värin tavallista hitaammin ja tekevät enemmän virheitä. Tämän on ajateltu johtuvan siitä, että ihminen tulkitsee sanan automaattisesti tahdostaan riippumatta, mikä hidastaa ja vaikeuttaa värin tunnistusta. Näin käy, vaikka henkilöitä kehotetaan keskittymään vain väriin ja jättämään itse sana huomiotta.

Hypnoosia hyödyntänyt yhdysvaltalaistutkimus haastaa kuitenkin käsityksen, sillä sen mukaan kyseinen Stroop-efekti voidaan ohittaa hypnoosissa annettujen suggestioiden avulla. Tutkimuksessa hypnotisoituja koehenkilöitä kehotettiin näkemään Stroop-testin sanat jonain vieraana kielenä, jota henkilö ei ymmärrä lainkaan. Näin suggestoidut henkilöt pystyivät hypnoosin jälkeen ohittamaan automaattisena pidetyn sanantunnistuksen ja he tunnistivat Stroop-testin värit virheettömästi ja normaalilla nopeudella. Suggestion vaikutus ilmeni tosin vain helposti suggestoituvilla henkilöillä. Huonosti suggestoituvat koehenkilöt eivät hyötyneet hypnoosista. Tutkijoiden mukaan ei ole selvää tarvitaanko hypnoosia lainkaan havaittujen vaikutusten tuottamiseen, sillä joidenkin tutkimusten mukaan helposti suggestoituvat henkilöt voivat reagoida suggestioihin myös ilman hypnoosia. Tähän saataneen vastaus lähiaikoina, sillä aihetta tutkitaan parhaillaan. Tekeillä on myös useita tutkimuksia, joissa pyritään paikallistamaan ne aivojen kohdat, joissa havaittu vaikutus ilmenee.

Tutkimuksessa oli mukana 16 helposti ja saman verran vaikeasti suggestoitavaa henkilöä. Kummankin ryhmän menestystä Stroop-testissä mitattiin heidän ollessa normaalitilassa sekä posthypnoottisen suggestion jälkeen. Posthypnoottinen suggestio tarkoittaa hypnoosin aikana annettavia kehotuksia, jotka vaikuttavat hypnoosin jälkeenkin.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of General Psychiatry 2002;59:1155-1161)
http://archpsyc.ama-assn.org/issues/current/abs/yoa10206.html

Kliinisen kokemuksen perusteella hypnoosi on monille potilaille erittäin tehokas pelon ja kivun lieventäjä ja sitä onkin käytetty runsaasti mm. hammaslääkärin työssä. Hypnoosin avulla voidaan vähentää myös leikkauksissa käytettävien kipulääkkeiden määrää ja siitä on apua erilaisten riippuvuuksien kuten tupakka- ja alkoholiriippuvuuksien hoidossa. Hypnoosia voidaan käyttää myös eräiden psykiatristen häiriöiden kuten paniikkihäiriön hoitoon.
 
Lähde