Aiempi keisarileikkaus voi vaarantaa seuraavan raskauden
 
julkaistu 08.12.2003/Uutispalvelu
 
Ensimmäisen lapsensa keisarileikkauksella synnyttäneiden naisten seuraava raskaus saattaa päättyä tavallista useammin lapsen kuolleena syntymiseen. Brittitutkimuksen mukaan vaara ei ole kuitenkaan kovin suuri, sillä aikaisemmin keisarileikkauksella lapsen saaneiden naisten riski saada kuolleena syntynyt lapsi oli yksi tuhannesta. Riski oli silti kaksi kertaa suurempi kuin toista kertaa synnyttävillä naisilla, joiden ensimmäinen lapsi on syntynyt alatiesynnytyksellä.

Keisarileikkauksen ja ennen syntymää tapahtuvan lapsen kuoleman yhteys ei selittynyt äidin iällä, pituudella, mahdollisella tupakoinnilla, sosiaalisilla tekijöillä tai synnytysvälillä. Tuloksia ei muuttanut myöskään ensimmäisen raskauden kulun huomioiminen.

Tutkijat eivät näe aiheelliseksi muuttaa synnytyskäytäntöjä näiden tulosten perusteella, mutta pitävät silti suotavana, että kohonneesta riskistä kerrottaisiin ensisynnyttäjille, jotka harkitsevat keisarileikkausta muista kuin lääketieteellisistä syistä, esimerkiksi synnytyspelon takia. Myös keisarileikkauksen kokeneiden naisten olisi hyvä tietää seuraavaa synnytystä koskevista riskeistä.

Tutkimuksessa oli mukana 120 633 synnytystä eli kaikki vuosina 1992-1998 Skotlannissa rekisteröidyt toiset synnytykset. Ensimmäisen lapsensa keisarileikkauksella saaneista 17 754 naisesta 68:n lapsi syntyi kuolleena. Alateitse ensimmäisensä synnyttäneitä oli 102 879 ja heistä 244:n lapsi syntyi kuolleena.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2003;362:1779-84)
www.thelancet.com/journal

Vuonna 2000 lähes 16 prosenttia suomalaisista syntyi keisarileikkauksella. Keisarileikkausten osuus kaikista synnytyksistä vaihtelee kuitenkin sairaaloittain noin 11 prosentista 27 prosenttiin. Keisarileikkaukseen liittyy aina vaaroja niin äidin kuin lapsen kannalta. Vaikeita komplikaatioita esiintyy vain prosentissa kaikista synnytyksistä, mutta keisarileikkauksiin niitä liittyy neljä kertaa enemmän kuin alatiesynnytykseen.
 
Lähde