Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry - Avopediatrian alajaosto

Minna Aromaa

Péter Csonka

Anna-Maija Hanni

Elina Hermanson

Merja Hietanen

Mai Kujala

Pirkko Keronen

Sari Kurikka

Siina Niitty

Matti Sippola