Jalkojen terveystarkastus (taulukko Jalkojen terveystarkastuksessa arvioidaan ihon ja kynsien ku) on keskeinen jalkojen perustutkimus. Jalkojen terveystarkastukseen kuuluu jalkaterien ja säärien ihon sekä kynsien kunnon arviointi, jalkaterän ja varpaiden asentomuutosten tutkiminen sekä kenkien ominaisuuksien ja kunnon arviointi. Lisäksi arvioidaan alaraajan linjaukset ja jalkapohjan kuormittuminen jalkapeilillä ja painannekuvan avulla sekä kartoitetaan omahoitotottumukset. Tutkimusten perusteella ohjataan jalkaterveyttä edistäviä omahoitotapoja.

Jos tutkittavalla havaitaan isompia muutoksia alaraajojen asennoissa ja jalkapohjien kuormituksessa, varataan aika lisätutkimuksiin, kuten seisoma-asennon, alaraajojen ja kävelyn tutkimukseen sekä tarvittaessa sovitaan iho- ja kynsimuutosten sekä jalkaterän rakenteissa ilmenneiden muutosten osalta hoitoajoista.

Jalkojen terveystarkastuksessa käyntiä suositellaan kaikenikäisille säännöllisin väliajoin, koska jalkaterveydessä tapahtuu vuosien kuluessa muutoksia, joita itse ei usein huomaa riittävän ajoissa. Ensimmäisellä kerralla tarkastuksessa selviää jalkaterveyden tila ja sen ylläpitämiseksi tai parantamiseksi tehtävät omahoitotoimenpiteet.

Jalkojen terveystarkastuksessa käynti on verrattavissa suun terveystarkastuksissa käynteihin. Siihen ei tarvita lähetettä. Myös terveydenhuollon asiantuntijoiden toivotaan ohjaavan potilaita jalkojenterveystarkastukseen, kun he huomaavat potilaan jalkojen terveydentilassa ongelmia ja omahoidossa selviä puutteita.

Jalkojen terveystarkastuksen hyödyt

Jalkojen terveystarkastus määräajoin on hyvä ja edullinen tapa ylläpitää kaikenikäisten hyvää jalkaterveyttä ja ehkäistä jalkasairauksia. Jalkojen terveystarkastukset olisivat sekä julkiselle että yksityiselle terveyden huollolle hyvä jalkaterveyttä edistävä asiantuntijapalvelu.

Yleensä omaa jalkaterveyttä pidetään parempana kuin mitä se todellisuudessa on. Ei myöskään tiedetä, että kengän aiheuttamista ihon hankaumista voi kehittyä jalkainfektioita, kivuliaita iho- ja kynsivaivoja ja loppuiän mukana kulkevia jalkasairauksia. Puutteellisen ja virheellisen omahoidon seurauksena kehittyy monia iho- ja kynsivaivoja sekä jalkasairauksia (ks. Jalkainfektiot, niiden aiheuttajat ja ehkäisy, Jalkojen omahoidon merkitys ja sisältö).

Taulukko 1. Jalkojen terveystarkastuksessa arvioidaan ihon ja kynsien kunnon lisäksi jalkaterän ja varpaiden toimivuus sekä kenkien ja sukkien sopivuus. Seisten arvioidaan alaraajojen linjaukset sekä jalkapeilillä tai painannekuvan avulla jalkapohjan kuormittuminen.
Jalkaterveyden arviointi Ihon kunto: jalkaterät, sääret
Kynsien kunto
Jalkaterän ja varpaiden asennot ja liikkuvuus
Alaraajojen linjaus ja jalkapohjien kuormittuminen
Kenkien ja sukkien sopivuus
Jalkojen omahoitotavat: oikeellisuus, riittävyys
Jalkojen omahoidon ohjaus Tarvittavat muutokset omahoitotapoihin ja omahoidon tiheyteen
Tarvittaessa varataan aika pystyasennon ja alaraajojen toimintojen tutkimuksiin.
Hoitoon ohjaus