Fysioterapeutti (taulukko Alaraajasairauksia ja -ongelmia hoitavat ja ehkäisevät ammattilaiset) on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeuttien tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikkumiskykyään erilaisissa toimintaympäristöissä.

Fysioterapeutin peruskoulutuksen lisäksi jalkaterä- ja alaraajaongelmista kiinnostuneet fysioterapeutit voivat syventää tietojaan ja osaamistaan erikoistumalla podiatriseen fysioterapiaan (taulukko Fysioterapeutin, peruskoulutuksessa hankkimaa osaamista, jok, artikkeli Podiatriseen fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit: asiantuntemus ja työskentely). Lisäksi erikoistuminen esimerkiksi ortopediseen manuaaliseen terapiaan antaa erittäin hyvät valmiudet hoitaa jalkaterä- ja alaraajaongelmaisia potilaita (ks. Podiatriseen fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit: asiantuntemus ja työskentely).

Lymfahoidon kokonaisuus, LYKO-terapian koulutus (ks. Lymfaterapeutti: asiantuntemus ja työskentely) on fysioterapian erikoisala ja sen suorittaminen antaa lymfaterapeutin pätevyyden. Fysioterapeuttien lisäksi koulutukseen voi hakeutua jalkaterapeutin, sairaanhoitajan tai toimintaterapeutin tutkinnon suorittanut.

Fysioterapeutit työskentelevät sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kolmannella sektorilla muun muassa potilas- ja vammaisjärjestöissä ja urheiluseuroissa, asiantuntija- ja konsulttitehtävissä sekä yrittäjänä.

Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti on tuki- ja liikuntaelinongelmien sekä liikkeen ja liikkumisen asiantuntija. Tavallisimpia fysioterapiassa hoidettavia tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöitä ovat muun muassa selän, lantion ja alaraajojen ongelmat sekä alaraajan urheiluvammat ja tapaturmat (taulukko Fysioterapeutin, peruskoulutuksessa hankkimaa osaamista, jok). Muita fysioterapeutin osaamisalueita ovat neurologisten toimintahäiriöiden sekä sydän- ja verenkiertosairauksien fysioterapia, hengitystoimintaa ja mielenterveyttä tukeva fysioterapia sekä työfysioterapia ja ergonomia.

Fysioterapiassa tutkitaan ja arvioidaan monipuolisesti asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Toimintakyvyn tukemiseksi käytettäviä keskeisiä fysioterapiamenetelmiä ovat manuaalinen terapia, terapeuttinen harjoittelu sekä potilaan ohjaus ja neuvonta.

Fysioterapeutti, ortopedinen manuaalinen terapia (OMT)

Ortopedinen manuaalinen terapia eli OMT on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu potilaan tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. OMT-terapian hoitomenetelminä käytetään muun muassa lämpöhoitoja, manuaalisia käsittelyjä sekä aktiivisia harjoitteita. Manuaalinen käsittely sisältää liike- eli mobilisaatiohoitojen lisäksi nivelten liikerajoituksia korjaavaa manipulaatiohoitoa. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. 

OMT-fysioterapeutti hoitaa erilaisia akuutteja ja kroonisia vaivoja ja kiputiloja. Tyypillisimpiä hoitokohteita ovat: raajanivelten ongelmat, operaatioiden jälkitilojen hoito sekä selkärangan moninaiset toiminnanhäiriöt.

Koulutus

OMT-koulutus on erikoistumiskoulutusta, jossa syvennetään osaamista ja asiantuntemusta tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimisessa, hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä. Koulutuksen hakukriteereinä ovat fysioterapeutin tai lääkärin tutkinto, yhden vuoden työkokemus sekä suoritettu selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon (C1/C2) peruskurssi.

Taulukko 1. Fysioterapeutin, peruskoulutuksessa hankkimaa osaamista, joka soveltuu eri-ikäisten alaraajojen ja jalkaterän alueen vaivojen hoitoon.
Hoidettavat toimintahäiriöt, sairaudet ja vammat Tavallisimmat tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt
  • Selän, lantion ja alaraajojen yleisimmät ortopediset ongelmat. Leikkausten jälkeinen kuntoutus.
  • Nivel-, jänne- ja nivelsidevammojen hoito
  • Fysiatrian alaan kuuluvat selkä-, lantio- ja alaraajaongelmat
Alaraajan verenkiertohäiriöt, amputaatiot ja protetisointi
Potilaan tutkiminen Toiminta- ja liikuntakyky, terveyskunto, yleiskestävyys
Pystyasento, tasapaino, kävely
Nivelliikkuvuus, lihastoiminta, manuaalinen lihastestaus
Kipu sekä asento- ja liikekontrolli
Liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälinetarpeen kartoitus
Keskeisiä fysioterapiamenetelmiä Manuaalinen terapia: raajanivelten mobilisaatio ja teippaus, pehmyt- ja neuraalikudosten käsittely, hieronta.
Terapeuttinen harjoittelu, rentoutusmenetelmät
Fysikaaliset hoidot
Apuvälinepalvelut
Potilaan ohjaus ja neuvonta Liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineiden valinta ja käyttö
Leikkaukseen menevien potilaiden ohjaus
Harjoitusohjelmat
Elämäntapaohjaus, liikuntaneuvonta
Ergonomia