Kasvuvara

Lapsen jalkaterä kasvaa keskimäärin 2–3 numeroa vuodessa. Nopeimmassa kasvuvaiheessa, lapsi voi tarvita jopa 4–5 paria kenkiä vuodessa. Jalkaterän edessä pitää olla tyhjää tilaa kengän sisällä, jotta kenkä ei ole heti pieni. Lisätilan huomioiminen on myös taloudellista, kun pärjätään vähemmillä kenkäpareilla. Liikaa kasvuvaraa kenkiin ei kannata varata, sillä myös isot kengät heikentävät monin tavoin jalkaterveyttä (ks. Kengän istuvuuden vaikutus jalkaterveyteen).

Lapsen kenkien sopivuus on tarkistettava useita kertoja vuodessa (taulukko Lapsen ja nuoren jalkaterän pituuskasvu ja mittaustarve keng) ja aina ennen uudelleen käyttöönottoa, jos kengät ovat olleet käyttämättä esimerkiksi kesän tai talven ajan.

Käyntivara

Jalkaterä pitenee istumasta seisomaan noustessa. Lisää pituutta tulee joka askeleella. Päivän päättyessä jalkaterä on pisimmillään ja leveimmillään. Kengässä tarvitaan jalkaterän pituuden ja leveyden kasvaessa lisätilaa jalkavaivojen syntymisen ehkäisemiseksi.

Lasten kenkien kasvu- ja käyntivaraksi suositeltu 12–17 mm perustuu 3–6-vuotiaiden jalkaterän nopeaan kasvuun. Kun tyhjää tilaa on uudessa kengässä pisimmän varpaan edessä 17 mm, kenkien käyttöikä on noin viisi kuukautta. Myös sandaaleissa tarvitaan saman verran tilaa (taulukko Lapsen ja nuoren jalkaterän pituuskasvu ja mittaustarve keng).

Taulukko 1. Lapsen ja nuoren jalkaterän pituuskasvu ja mittaustarve kengän koon tarkistamiseksi.
Ikä (vuotta) Jalkaterien kasvu Mittaustarve
1–3 1,5–2 mm/kk Joka 3. kk, 6 kertaa/vuosi
> 3–6 Noin 1,0 mm/kk Joka 4. kk, 4 kertaa /vuosi
> 6–10 < 1,0 mm/kk Joka 5. kk, 2–3 kertaa/vuosi