Alkoholiongelma on eräs yhteiskunnan merkittävistä terveysuhkista. Alkoholinkäytön ja terveyshaittojen välillä on selkeä yhteys: kulutuksen lisääntyessä myös haitat lisääntyvät. Alkoholi vaikuttaa monin tavoin myös suun terveyteen. Alkoholin tärkeimmät suuvaikutukset ovat suun kuivuminen (ks. Kuiva suu), eroosio (ks. Hampaiston kuluminen (attritio ja abraasio) ja kiilteen liukeneminen (eroosio)), limakalvomuutokset (ks. Leukoplakia) sekä suusyöpä (ks. Suusyöpä). Vaikutukset voivat näkyä sekä kohtuukäyttäjillä että ongelmakäyttäjillä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on noin 400 000 – 600 000 alkoholin ongelmakäyttäjää.

Alkoholin riskikäytön rajat Käypä hoito -työryhmän (2018) mukaan ovat seuraavat: korkean riskin taso miehillä 23–24 annosta viikossa ja naisilla 12–16 annosta viikossa (kuva ). Kohtalaisen riskin taso on miehillä 14 annosta ja naisilla 7 annosta viikossa. Alkoholin käyttö, jolla todennäköisesti ei ole merkittävää terveysriskiä työikäiselle, on naisilla 0–1 annosta ja miehillä 0–2 annosta päivässä.

Ongelmakäyttö jaetaan riskikäyttöön, alkoholin haitalliseen käyttöön sekä alkoholiriippuvuuteen. Riskikäytössä riskirajat ylittyvät, mutta merkittäviä alkoholihaittoja tai -riippuvuutta ei ole vielä kehittynyt. Alkoholin haitallisessa käytössä on selvästi tunnistettavia alkoholihaittoja, mutta ei vielä riippuvuutta. Alkoholiriippuvuus on oireyhtymä, jossa tyypillisesti juominen on pakonomaista, henkilö kärsii vieroitusoireista, sietokyky kasvaa ja juominen jatkuu haitoista huolimatta.

Kuva

Alkoholinkäytön riskirajat. Naisilla alkoholinkäytön riskirajat ovat pienemmät kuin miehillä. Riskiraja on yli 65-vuotiailla selvästi pienempi kuin nuoremmilla. Kuvan lähde: Suomen Hammaslääkäriliitto. Kuva: Tiina Ripatti.

Suun kuivuminen

Alkoholi kuivattaa suun limakalvoja ja vähentää syljen eritystä. Alkoholi vaikuttaa suoraan sylkirauhasiin aiheuttaen niissä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia.

Myös alkoholipitoiset suuvedet voivat kuivattaa suuta ja vaurioittaa limakalvoja. Tutkimusten mukaan alkoholipitoiset suuvedet voivat lisätä riskiä sairastua suusyöpään. Jos lääkkeet tai muut syyt ovat muutenkin vähentäneet syljeneritystä, alkoholipitoinen suuvesi voi kuivassa suussa ärsyttää voimakkaasti limakalvoja. Sitä pahentaa vielä esimerkiksi vanhuksilla limakalvojen oheneminen.

Sokerien ja happamuuden vaikutukset

Useat alkoholijuomat, esimerkiksi viinit, väkevät viinit ja liköörit, sisältävät sokereita. Erityisesti aterioiden välillä käytettyinä sokeria sisältävät alkoholijuomat voivat aiheuttaa tai lisätä hampaiden reikiintymistä (ks. Karies (hampaan reikiintyminen)).

Useat alkoholijuomat voivat happamuutensa vuoksi aiheuttaa hammaseroosiota, varsinkin siemailutyyppisesti käytettäessä (ks. Juomat ja suun terveys). Happamia juomia ovat viinit, siiderit ja long drink -juomat. Ne sisältävät viinihappoa ja niiden pH on matala, noin 2–4. Haitallisia ovat myös juomasekoitukset, joihin on lisätty mehua tai muuta hapanta tai makeaa juomaa.

Alkoholin aiheuttamat limakalvomuutokset

Alkoholi voi aiheuttaa suun limakalvoihin muutoksia, joista tavallisimpia ovat niin sanotut leukoplaakkiset muutokset eli vaaleat läiskät limakalvolla, joita ei voida raaputtaa pois (ks. Leukoplakia). Alkoholi lisää myös erytroplakiaa eli suun limakalvon punaisia muutoksia (ks. Erytroplakia) sekä lichen planusta eli punajäkälää (ks. Punajäkälä). Kaikki edellä mainitut ovat mahdollisesti syöpää edeltäviä muutoksia (ks. Suusyöpä).

Suun sienitulehdukset (ks. Suun sienitulehdukset) ovat tavallisia erityisesti alkoholin ongelmakäyttäjillä.

Alkoholi ja suusyöpä

Alkoholi on ilmeinen suusyövän (ks. Suusyöpä) riskitekijä, joka yhdessä tupakoinnin kanssa aiheuttaa noin 80 % suusyövistä. Tutkimusten mukaan suun mikrobit muodostavat alkoholista asetaldehydiä, joka on etanolin syöpää aiheuttava aineenvaihduntatuote. Kun alkoholin ongelmakäyttäjät usein laiminlyövät suuhygienian ylläpidon, lisääntyy bakteerien määrä voimakkaasti suussa, mikä puolestaan lisää asetaldehydin muodostumista.

Asetaldehydin määrä ja samalla suusyöpäriski lisääntyvät, mikäli samanaikaisesti tupakoidaan. Suusyöpäriski riippuu selvästi annoksesta, eli mitä enemmän alkoholia ja tupakkaa käytetään, sitä suurempi riski on.

Aiheeseen liittyvä ohje, ks. Tupakka, nuuska ja alkoholi Tupakka, nuuska ja alkoholi.