Tekonivelleikkaukset ovat tärkeä hoitomuoto alaraajojen vaikeassa nivelrikossa sekä nivelreumaa ja muita tulehduksellisia reumatauteja sairastavilla. Tavanomaisia syitä leikkaushoitoon ovat kipu ja toimintakyvyn rajoitukset. Tekonivelten tarkoitus on parantaa mahdollisuuksia omatoimiseen selviytymiseen ja liikkumiseen.

Tulehdus suussa tekonivelen turma

Tekonivelleikkaukseen mentäessä suussa tai hampaissa ei saa olla mitään tulehduksia, sillä hoitamattomat tulehdukset suuontelossa voivat aiheuttaa tulehduksia muuallakin elimistössä. Ennen tekonivelleikkausta on suu tutkittava, ja jos tulehduksia löydetään, ne on hoidettava.

Suun tulehdusten hoito on tärkeää myös jatkuvasti sen jälkeen, kun tekonivel on laitettu. Jos elimistössä on vierasesine, esimerkiksi lonkan tekonivel, ovat elimistön puolustusmekanismit sen läheisyydessä, pinnalla ja sisässä huonontuneet. Alueelle syntyy tulehdus huomattavasti pienemmällä mikrobimäärällä kuin terveeseen kudokseen.

Tulehduksen voivat aiheuttaa myös bakteerit, jotka normaalisti ovat vaarattomia mutta tavanomaista vastustuskykyisempiä mikrobilääkkeelle (antibiootille). Tekonivelen aiheuttamasta vierasesinetulehduksista ei yleensä päästä eroon muutoin kuin poistamalla tekonivel.

Suun terveydenhoito mikrobilääkesuojassa

Hammaslääkärin antamat hoidot ja suorittamat toimenpiteet, esimerkiksi hammaskiven poisto syvistä ientaskuista tai hampaan poisto, johtavat usein suussa paikallisen puolustuksen heikentymiseen, limakalvojen vaurioihin ja veriportin avautumiseen muualle elimistöön. Bakteerit pääsevät näin leviämään verenkierron kautta muualle elimistöön. Henkilöiden, joilla on tekonivel, tulisi tekonivelleikkauksen jälkeen kuuden kuukauden ajan saada ehkäisevä mikrobilääkehoito ennen tällaisia suunhoidollisia toimenpiteitä. Hammaslääkärin määräämä mikrobilääke tulee ottaa 30–90 minuuttia ennen toimenpidettä (ks. Endokardiitti ja suun toimenpiteet).

Monet reumalääkkeet heikentävät vastustuskykyä. Niiden käytöstä on pidettävä viikon tauko ennen tulehtuneeseen hampaaseen kohdistuvia toimenpiteitä ja hammasleikkauksia ja viikko toimenpiteiden jälkeen. Ennen juurihoidon aloitusta lääketauon tulisi kestää kaksi viikkoa. Yhteistyö hoitavan reumalääkärin kanssa on suositeltavaa erityisesti verekkäissä suun toimenpi-teissä nivelreumapotilailla, joilla on käytössä perinteinen reumalääkitys yh-distettynä biologisiin reumalääkkeisiin.