Tulehduksellinen endokardiitti on mikrobien aiheuttama sydämen sisäkalvon tulehdus, joka yleensä sijaitsee sydänläppärakenteissa. Endokardiitin syntyä edeltää bakteremia eli bakteerien esiintyminen veressä.

Mikrobilääkeprofylaksi suun alueen hoitotoimenpiteiden yhteydessä

Suun alueen hoitotoimenpiteet, joissa verenvuoto on mahdollinen, voivat aiheuttaa suussa olevien bakteerien pääsyn vereen ja sitä kautta sydänlihakseen. Tällaisissa toimenpiteissä tarvitaan mikrobilääkitystä (antibioottia) endokardiitin eli sydämen sisäkalvon tulehduksen estämiseksi henkilöille, joilla on jokin seuraavista sydänsairauksista: synnynnäiset sydänviat (myös kirurgisesti korjatut), hankittu läppävika (esim. reumakuumeen jälkitila tai selkärankareumaan liittyvä), mitraaliläpän siirtyminen (prolapsi) ja siitä aiheutunut merkittävä vuoto, sydämen tekoläppä, aiemmin sairastettu endokardiitti sekä sydän- ja keuhkonsiirron jälkitila. Mikrobilääkeprofylaksia tarvitaan myös, jos käytössä on immunosuppressiivinen hoito maksan- tai munuaisensiirron jälkeen.

Henkilöt, joille on asennettu tekonivel, verisuoniproteesi tai likvorisuntti (aivo-selkäydinnestesuntti), tarvitsevat suun hoitotoimenpiteiden yhteydessä mikrobilääkesuojan kuusi kuukautta leikkauksen jälkeen.

Mikrobilääkeprofylaksi on aiheellinen ennen sellaista toimenpidettä, jossa suun limakalvo rikotaan ja jossa bakteremia eli bakteerien leviäminen verenkiertoon on mahdollinen tai todennäköinen. Taulukossa Endokardiitin ehkäisyssä käytettävät mikrobilääkevaihtoehdot esitetään vaihtoehdot mikrobilääkeprofylaksille. Määrätty lääke tulee ottaa noin tunti (30–90 min) ennen toimenpidettä. Jos potilaalla on jo mikrobilääkekuuri käytössä, määrätään profylaksilääkkeeksi toisen ryhmän lääke.

Kaikki hampaisiin ja ikeniin kohdistuvat toimenpiteet, joihin liittyy verenvuotoa, kuten hammaslääkärin tai suuhygienistin tekemä hampaiston bakteeripeitteiden puhdistus syventyneistä ientaskuista, märkäpesäkkeen kirurginen avaus, hampaan poisto tms., vaativat mikrobilääkeprofylaksin. Potilaiden tulee aina kertoa hammaslääkärillä tai suuhygienistillä käynnin yhteydessä mahdollisista sairauksistaan, lääkehoidostaan ja mahdollisista lääkeyliherkkyyksistään (esim. penisilliini).

Suun terveydenhoitotoimenpiteet, joissa ei synny verenvuotoa (esim. suuonteloon tehty puudutus, vähäinen hampaan paikkaaminen, juurihoito tai hammasproteesin sovitus), eivät vaadi mikrobilääkeprofylaksia.

Taulukko 1. Endokardiitin ehkäisyssä käytettävät mikrobilääkevaihtoehdot kerta-annoksina.
Lääkkeen antotapa Mikrobilääke Annos aikuisilla Annos lapsilla
*erikoissairaanhoidossa
Ensisijainen suun kautta Amoksisilliini 2 g 50 mg/kg
Vaihtoehtoinen suun kautta
(penisilliinille allergisille)
Kefaleksiini 1,5–2 g 50 mg/kg
Klindamysiini 600 mg 20 mg/kg
Atsitromysiini 500 mg 20 mg/kg
Klaritromysiini 500 mg 15 mg/kg
Roksitromysiini 300 mg -
Ensisijainen laskimonsisäisesti* Ampisilliini 2 g 50 mg/kg
Vaihtoehtoinen laskimonsisäisesti*
(penisilliinille allergisille)
Kefuroksiimi 1,5 g 60 mg/kg
Klindamysiini 600 mg 20 mg/kg