D-vitamiinilisiä suositellaan luunmurtumien ehkäisyyn, vaikka tutkimusnäyttö niiden tehosta on ristiriitaista. Tuoreen tutkimuksen perusteella ainakaan terveillä yli 50-vuotiailla ne eivät vaikuta toivotulla tavalla.

Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä, ja siinä hyödynnettiin 26 000 D-vitamiinitutkimukseen osallistuneen terveen yli 50-vuotiaan viisivuotisia seurantatietoja. Osallistujat saivat D3-vitamiinilisiä 2 000 IU päivittäin tai lumevalmistetta. Seurannan aikana 1 550 osallistujaa sai yhteensä 1 990 luunmurtumaa.

D-vitamiinilisät eivät pienentäneet potilaiden luunmurtumariskiä, kun heitä verrattiin lumevalmistetta saaneisiin. Yhteyksiä ei näkynyt tarkastellessa kaikkia murtumia, ei-nikamamurtumia tai lonkkamurtumia. Myöskään potilaiden ikä, sukupuoli, D-vitamiinitasot tai painoindeksi eivät vaikuttaneet tuloksiin.

Havainnot vahvistavat näyttöä, jonka mukaan D-vitamiinilisät eivät todennäköisesti vähennä terveiden, riittävästi D-vitamiinia saavien aikuisten luunmurtumia, mutta muissa potilasryhmissä tilanne voi olla toinen. D-vitamiinilla on kuitenkin monia muita terveysvaikutuksia, joten sen riittävästä saannista kannattaa huolehtia etenkin talvella.

Uutispalvelu Duodecim

(New England Journal of Medicine 2022;387:299–309)

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2202106