Kognitiivinen reservi vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti ihminen sairastuu muistisairauksiin, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella se voi lykätä myös liikkumisen hidastumista.

Kognitiivisella reservillä tarkoitetaan aivojen kykyä kompensoida ikääntymisen ja sairauksien aiheuttamia muutoksia. Osittain reservi on synnynnäistä, mutta koulutus, harrastukset ja aivojen monipuolinen käyttäminen kasvattavat sitä.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 240 keskimäärin 82-vuotiasta, joista 103:n kävelyvauhti hidastui huomattavasti kolmivuotisen seurannan aikana. Kognitiivinen reservi pääteltiin aivojen magneettikuvauksen, kognitiivisten testien ja potilaan taustatietojen avulla.

Tulosten perusteella liikuntakyvyn heikentymä todettiin noin viidenneksen epätodennäköisemmin osallistujilla, joiden kognitiivinen reservi oli suurin tutkimuksen alkaessa. Liikuntakyvyn heikentymisellä tarkoitettiin kävelynopeuden hidastumista alle 0,8 metriin sekunnissa.

Jos tulokset varmistuvat suuremmissa lisätutkimuksissa, saattavat kouluttautuminen, harrastukset ja aivojen aktiivinen ja monipuolinen käyttäminen auttaa myös fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of the American Geriatrics Society 2022;DOI:10.1111/jgs.17979)

https://doi.org/10.1111/jgs.17979