Mielenterveysongelmat ja etenkin niistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet lyhentävät potilaiden työuraa ainakin kymmenellä vuodella, tuore tanskalaistutkimus osoittaa. Mielenterveysongelmat ovat suurin työkyvyttömyyseläkkeiden syy myös Suomessa.

Tutkimus perustuu lähes 5,2 miljoonan tanskalaisen rekisteritietoihin vuosilta 1995–2016.

Osallistujista 9 prosenttia sairastui johonkin mielenterveyden häiriöön, ja verrattuna muuhun väestöön, heidän työuransa jäi noin 10–11 vuotta lyhemmäksi. Tärkein työuran lyhentäjä oli työkyvyttömyyseläke, joka vähensi työvuosia 7–8 vuodella. Myös työttömyysjaksot olivat heillä pitempiä, tulokset osoittivat.

Suomessa joka kolmas työkyvyttömyyseläke johtuu mielenterveysongelmista ja etenkin masennuksesta. Työuran kannalta erityisen haitallista on, jos mielenterveysongelmat alkavat jo lapsuudessa tai nuoruudessa. Nuorena sairastuvien koulutus- ja tulotaso jäävät usein alhaisiksi ja työllistyminen on heille vaikeampaa kuin terveille ikätovereille.

Tulokset julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet Psychiatry 2022;DOI:10.1016/S2215-0366(22)00376-5)

https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00376-5