Pitkäaikaisesta stressistä, uupumuksesta ja muusta psyykkisestä kuormituksesta kärsivät saattavat sairastua dementiaan muita todennäköisemmin, suomalaistutkimus osoittaa.

Tulokset perustuvat kansallisen FINRISKI-tutkimuksen aineistoihin ja lähes 68 000 suomalaisen rekisteritietoihin vuosilta 1972–2017. Seurannan aikana 7 900 osallistujaa sairastui dementiaan.

Psyykkinen kuormitus, eli pitkäkestoinen stressi, uupumus, alakuloisuus tai hermostuneisuus, liittyi noin viidenneksen suurempaan riskiin sairastua dementiaan seurannan aikana, tulokset osoittivat. Yhteys havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia taustamuuttujia.

Osallistujia seurattiin keskimäärin 25 vuotta ja pisimmillään 45 vuotta, joten tuloksia voi pitää hyvin luotettavina. Pitkän seurannan ansiosta tutkijat myös havaitsivat, että käytännössä osa psyykkiseen kuormitukseen liittyvästä sairastumisriskistä jää toteutumatta, koska potilaat ehtivät menehtyä muihin syihin ennen sairastumista.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä. Tutkimusryhmää veti Sonja Sulkava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2022;5:e2247115)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.47115