Koronavirustartunnan tunnistamiseen koulutetut koirat pystyvät tunnistamaan tartunnan saaneet jopa 80 prosentin herkkyydellä, saksalaistutkimus osoittaa. Tämä tapahtuu nuuskimalla ihmisten hikinäytteitä.

Aiemmissa tutkimuksissa koirat ovat tunnistaneet koronatartuntoja lähinnä laboratorio-oloissa, mutta nyt julkaistut tulokset osoittavat saman onnistuvan myös arkitilanteissa.

Tutkimuksessa käytettiin neljässä eri konsertissa 2 800 ihmiseltä kerättyjä hikinäytteitä, jotka annettiin kahdeksan eri koiran haisteltaviksi. Kaikille koehenkilöille tehtiin myös koronatestit ja valtaosa heistä oli saanut koronarokotuksia.

Koirat osoittautuivat erittäin tehokkaiksi ja tarkoiksi koronatartuntojen erottamisessa. Virheellisiä positiivisia tuloksia sattui vain kaksi, tutkijat kirjoittavat. Käytännössä tulokset täyttävät kirkkaasti WHO:n kriteerit koronatesteille.

Myös Suomessa on tutkittu koirien käyttöä koronatartuntojen tunnistamisessa ja tulokset olivat samansuuntaisia. Professori Anu Kanteleen vetämässä tutkimuksessa tartuntoja etsittiin Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että koiria voitaisiin käyttää koronatartuntojen tunnistamiseen esimerkiksi joukkotapahtumien yhteydessä. Koirat pystyivät tutkimaan noin 40 näytettä minuutissa ja tulokset saatiin saman tien. Koiran tunnistama positiivinen näyte on tuloksena varsin luotettava, mutta koirilta jää kuitenkin toteamatta noin viidennes koronatapauksista.

Tutkimus julkaistiin BMJ Global Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ Global Health 2022;7:e010276)

http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2022-010276