Terveellistä ruokavaliota noudattavien ja muutenkin terveellisesti elävien muisti näyttäisi heikkenevän muita hitaammin. Yhteys havaitaan myös henkilöillä, jotka ovat perimänsä takia suurentuneessa vaarassa sairastua dementiaan.

Tiedot perustuvat kiinalaistutkimukseen, jossa 29 000 keskimäärin 72-vuotiasta seurattiin kymmenen vuoden ajan. Elintapoja kyseltiin ja muistin heikkenemistä arvioitiin neljästi seurannan aikana.

Osallistujilta kyseltiin ruokavaliosta, liikunnasta, tupakoinnista, sosiaalisista kontakteista, muistin toimintaa ylläpitävistä harrastuksista ja aktiviteeteista sekä alkoholinkäytöstä.

Kun vastaukset yhdistettiin muistitestien tuloksiin, terveellisimmin elävien muistin havaittiin heikentyneen hitaammin kuin muiden osallistujien. Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio oli tärkein, mutta myös liikunta ja muistia ylläpitävä toiminta, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja pelaaminen, liittyivät hitaampaan muistin heikkenemiseen.

Terveelliset elämäntavat hidastivat muistin heikkenemistä myös potilailla, joiden perinnöllinen riski sairastua dementiaan oli suurentunut APOE ε4 -geenimuodon takia. Tällaisia oli viidennes osallistujista.

Kiinalaisten tulokset vahvistavat näyttöä elintapojen ja muistin heikkenemisen yhteyksistä. Samat terveelliset elämäntavat pienentävät myös riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä moniin muihin sairauksiin.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä BMJ-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ 2023;380:e072691)

http://dx.doi.org/10.1136/bmj-2022-072691