Lihavuuden yleistymisen myötä rasvamaksasta on tullut myös lasten ja nuorten sairaus. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan rasvamaksa myös suurentaa heidän riskiään sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Tutkimusta varten etsittiin rekistereistä tiedot kaikista vuosina 1966–2016 rasvamaksaan sairastuneista alle 25-vuotiaista ruotsalaisista. Potilaita löytyi 700 ja heitä verrattiin 3 400 samanikäiseen terveeseen. Tutkimukseen valittiin vain alkoholin käyttöön liittymätöntä rasvamaksaa sairastavia.

Rasvamaksadiagnoosin saaneiden riski sairastua sydän- ja verisuonitautiin seuraavien 17 vuoden aikana oli kaksi kertaa suurempi kuin terveiden verrokkien, tutkijat havaitsivat. Erityisesti iskeeminen sydänsairaus, sydämen vajaatoiminta ja rytmihäiriöt olivat heillä yleisempiä. Riskit olivat vielä suurempia potilailla, joilla oli jo rasvamaksatulehdus, joka voi johtaa kirroosiin.

Ruotsalaisten havainnot olisi hyvä varmistaa suuremmissa tutkimuksissa ja muissa väestöissä, mutta ne viittaavat nuorten rasvamaksapotilaiden sairastuvan tavallista todennäköisemmin myös sydän- ja verisuonitauteihin nuorella iällä.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Gut-lehdessä.

Rasvamaksalla tarkoitetaan rasvan runsasta kertymistä maksasolujen sisään, minkä seurauksena maksa voi suurentua huomattavasti. Rasvan kertyminen maksasoluihin on usein merkki laajasta aineenvaihdunnan häiriöstä, joka altistaa diabetekselle, verenpaineen nousulle, veren rasva-arvojen muutoksille ja muille sairauksille.

Runsaan alkoholinkäytön, lihavuuden ja vähäisen liikunnan lisäksi runsas sokerin syöminen edistää maksan rasvoittumista, sillä liika sokeri muuttuu maksassa rasvaksi. Tutkimusten mukaan lasten maksojen rasvoittumista voidaan vähentää intensiivisellä viikoittaisella liikunnalla.

Uutispalvelu Duodecim

(Gut 2023;DOI:10.1136/gutjnl-2022-328105)

http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2022-328105