Aliravitut potilaat menehtyvät muita todennäköisemmin syöpäleikkauksen jälkeen, tuore tutkimus osoittaa. Lääkäreiden olisikin syytä panostaa potilaiden ravitsemukseen hyvissä ajoin ennen leikkausta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 5 700 paksu- ja peräsuolisyövän tai vatsasyövän takia leikkaukseen ohjattua keskimäärin 65-vuotiasta potilasta 75 eri maasta. Potilaista kolmannes oli aliravittuja.

Tulosten perusteella aliravittujen potilaiden riski menehtyä 30 päivän sisällä leikkauksesta oli noin kaksi kertaa suurempi kuin muiden potilaiden. Käytännössä aliravitsemus oli osallisena joka kolmannessa ennenaikaisessa kuolemassa tässä aineistossa.

Yhteys havaittiin kaikissa maissa ja riippumatta sairaalahoidon tasosta ja monista taustamuuttujista. Kuolleisuus oli kuitenkin suurin köyhissä maissa ja niissä potilaat olivat myös todennäköisemmin aliravittuja.

Syöpäpotilaiden aliravitsemus on erittäin yleistä. Aliravittujen haavat paranevat hitaammin ja heidän kehonsa on muutenkin hauraampi.

Tutkimus julkaistiin Lancet Global Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet Global Health 2023;DOI:10.1016/S2214-109X(22)00550-2)

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)00550-2/fulltext