Opioidit aiheuttavat noin puolet kaikista pikkulasten myrkytyskuolemista Yhdysvalloissa. Tilanne on heikentynyt selvästi Yhdysvaltoja riivaavan opioidiepidemian myötä.

Tiedot käyvät ilmi koko Yhdysvallat kattavasta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin vuosina 2005–2018 sattuneita alle viisivuotiaiden myrkytyskuolemia. Tapauksia tunnistettiin 731.

Noin 40 prosenttia lapsista oli alle yksivuotiaita ja 65 prosenttia myrkytyskuolemista tapahtui lapsen kotona. Joka kolmas myrkytyskuolema sattui muun kuin vanhemman valvoessa lasta.

Opioidien aiheuttamat pikkulasten myrkytyskuolemat kaksinkertaistuivat vuosien 2005 ja 2018 välillä, tulokset osoittivat. Vuonna 2018 lähes 50 prosenttia myrkytyskuolemista johtui opioideista ja 15 prosenttia reseptivapaista kipu-, flunssa- ja allergialääkkeistä. Arviolta 11 miljoonaa yhdysvaltalaista väärinkäyttää opioidilääkkeitä. Suurin syy on lääkkeiden liiallinen määrääminen.

Vaikka myrkytyskuolemia ei ollut paljon suhteessa Yhdysvaltojen väestöön, nämäkin tapaukset olisivat pääosin estettävissä.

Suomessa yksikään alle 15-vuotiaan myrkytys ei ole johtanut kuolemaan yli kymmeneen vuoteen. Pienten lasten myrkytysten ehkäisyssä keskeistä on kodin kemikaalien, lääkkeiden ja vitamiinien säilyttäminen lasten ulottumattomissa ja mahdollisuuksien mukaan lapsiturvallisissa alkuperäispakkauksissa.

Tutkimus julkaistiin Pediatrics-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Pediatrics 2023;151:e2022059016)

https://doi.org/10.1542/peds.2022-059016