Mammografian tulokset on helpompi analysoida tekoälyn avulla. Tuoreen tutkimuksen mukaan tulokset ovat yhtä hyviä kuin vanhoilla keinoilla, mutta radiologien työmäärä pienenee.

Lancet Oncology -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 80 000 naisen mammografiatuloksiin, joista puolet arvioitiin tavalliseen tapaan kahdesti radiologien toimesta. Puolet tuloksista annettiin ensin tehtävään opetetun tekoälyn esiarvioitavaksi, minkä jälkeen radiologi tutki samat kuvat tekoälyn huomioiden pohjalta.

Tulosten perusteella rintasyöpiä löydettiin käytännössä saman verran kummassakin ryhmässä. Myös paikalliset ja leviävät kasvaimet tunnistettiin yhtä hyvin ja vääriä positiivisia tuloksia oli saman verran kummassakin ryhmässä.

Merkittävin ero olikin radiologien työtaakassa, joka koettiin 44 prosenttia vähäisemmäksi ryhmässä, joka sai apua tekoälyltä.

Jos tulokset varmistuvat lisätutkimuksissa, tekoäly voi vähentää radiologien työmäärää vaarantamatta potilaiden turvallisuutta.

Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä, ja siihen sairastuu noin joka yhdeksäs nainen. Suomessa mammografiaseulonnat estävät noin 100 rintasyöpäkuolemaa vuosittain. Arviolta 80 prosenttia kutsun saaneista naisista osallistuu seulontoihin.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet Oncology 2023;DOI:10.1016/S1470-2045(23)00298-X)

https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00298-X