Hedelmöityshoito johtaa onnistuneeseen raskauteen todennäköisemmin, jos nainen noudattaa monin tavoin terveellistä ruokavaliota ennen raskautta. Tiedot käyvät ilmi JAMA Network Open -lehden julkaisemasta tutkimuksesta.

Yksittäisten ruoka-aineiden vaikutuksia hedelmöityshoitoihin on tutkittu runsaasti, mutta kokonaisten ruokavalioiden vaikutukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa ruokavalioista kyseltiin 612 hedelmöityshoitoihin hakeutuneelta keskimäärin 35-vuotiaalta naiselta. Naisten ruokavaliot arvioitiin sen perusteella, miten hyvin ne vastasivat kahdeksaa terveelliseksi tiedettyä ruokavaliota.

Tulosten perusteella ruokavaliot eivät vaikuttaneet siihen, miten todennäköisesti naiset tulivat raskaaksi tai synnyttivät elävän vauvan.

Kun tutkijat tarkastelivat, miten todennäköisesti naisten raskaudet keskeytyivät, parhaaksi ruokavalioksi nousi lopulta Yhdysvaltojen sydänliitto AHA:n suosittelema ruokavalio. Sitä tarkoin noudattavien raskaus keskeytyi kaikista epätodennäköisemmin. Myös muut tutkitut ruokavaliot pienensivät raskauden keskeytymisen todennäköisyyttä, mutta eivät yhtä paljon. Ainoa poikkeus oli kasvisruokavalio, mutta sekään ei suurentanut riskejä.

AHA-ruokavaliossa suositaan kasviksia, hedelmiä, pähkinöitä, täysjyväviljoja, palkokasveja, kalaa ja muita mereneläviä ja vältetään lisättyä sokeria sisältäviä tuotteita, suolaa, teollisia lihatuotteita ja kovia rasvoja.

Ruokavalioista kysyttiin vain kerran tutkimuksen alussa, joten on mahdollista, että naisten ruokavaliot muuttuivat seurannan aikana. Ruokavaliot olivat lisäksi hyvin lähellä toisiaan, joten erot saattavat osin johtua myös yksilöseikoista. Tämän vuoksi tuloksia kannattaa tulkita varoen.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2023;6:e2329982)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.29982